Blue Flower

Władze Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej

Zmiana składu Zarządu od dnia 23.03.2017 r.

Skład Zarządu TOZD:

Zofia Mirek   - Prezes
Lucyna Bajsarowicz  - Wiceprezes
Beata Pielka   - Sekretarz
Helena Niewiadomska  - Skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Danuta Powierza - Przewodnicząca
Małgorzata Papińska - Członek
Maria Zarzycka-Chołody - Członek