Blue Flower

Spacer po zdrowie - Mościsko

Kolejna wycieczka z cyklu "Dbam o zdrowie" to wyprawa w dniu 06.08.2020 r. do Mościska.
Udaliśmy się tam szynobusem, co stanowiło wielką atrakcję dla niektórych uczestników wycieczki /pierwszy raz w życiu podróżowali tym środkiem transportu ! /.
Poznawanie Mościska rozpoczęliśmy od stacji kolejowej, która powstała w 1855 r. na tzw. Magistrali Podsudeckiej łączącej Legnicę z Katowicami.
W pobliżu stacji istniała niegdyś cukrownia oraz cegielnia, po której pozostał 70 metrowej wysokości komin.
Niedaleko stacji kolejowej znajduje się tzw. Ceglinka - zagospodarowane miejsce wypoczynkowe przy stawach powstałych przez wydobycie gliny na potrzeby budownictwa w czasie II wojny światowej. Dziś miejsce jest uporządkowane, pełno tam ławeczek, stołów, są przygotowane miejsca do piknikowania oraz plac zabaw dla dzieci.
Spędziliśmy tam dłuższą chwilę słuchając historii wsi którą już w 1268 r. zapisano w kronikach jako Ponte /Most / oraz podziwiając malownicze otoczenie.
  Następnie udaliśmy się bocznymi dróżkami wsi w poszukiwaniu jednego z dwóch krzyży pokutnych/pojednania jakie znajdują się w Mościsku. Te pomniki średniowiecznego prawa zachowały się w bardzo dobrym stanie i stanowią wielką atrakcję dla miłośników zabytków. Po drodze przystanek koło Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów i kolejna porcja wiedzy o Mościsku, tym razem w formie materiałów promocyjnych gminy, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Pani dyrektor biblioteki.
  Przez wieś, wąskimi uliczkami zmierzaliśmy do głównego celu zwiedzania - kościoła św. Jana Chrzciciela pochodzącego z XIV w. Obok mostku dla pieszych na rzece Piławie, na wprost kościoła można zobaczyć resztki pomnika poświęconego pamięci mieszkańców wsi poległych w I wojnie światowej.
  W kościele, jednym z najstarszych na Dolnym Śląsku i kilkakrotnie przebudowywanym zachowały się bardzo cenne XIV-wieczne polichromie przedstawiające Chrystusa Pantokratora oraz zwierzęta symbolizujące 4 Ewangelistów. Na południowej ścianie kościoła można zobaczyć gotycki portal uskokowy.
  Położony obok most na Piławie jest obecnie rozebrany i trwają prace nad budową nowego.
  Niespodzianką było spotkanie przy moście Pana Starosty Dzierżoniowskiego, zdziwionego tak liczną grupą turystów (54 osoby) zwiedzających mało popularną przecież wieś.
  Nie był to jednak koniec wycieczki, czekał nas jeszcze spacer na wzgórze Lelek /277 m.n.p.m / na stokach którego znajduje się platforma widokowa z rozległą panoramą Kotliny Dzierżoniowskiej, Masywu Ślęży i Mościska na tle Gór Sowich. Wspólna fotografia uczestników zakończyła tę wycieczkę.
  Okazało się po raz kolejny, że miejsca położone tak blisko mają ciekawą historię, cenne zabytki i malownicze położenie.
  Spacery w te miejsca przynoszą wiedzę, dają zdrowie, zatem - ruszaj się bo zardzewiejesz !

Prowadząca wycieczkę - Grażyna Biernat
 przewodnik sudecki i terenowy

Powrót do Wydarzenia 2020


W galerii wykorzystano zdjęcia Lidii Szpalek i Zofii Mirek