Blue Flower

Od Ruryka do Putina

 Styczeń nowego roku zakończyliśmy wykładem p.t. „Od Ruryka do Putina”, który poprowadził Pan Antoni Krzysztof Kraiński. Wykładowca przedstawił wybrane fakty obrazujące  wzajemne relacje Polski i Rosji na przestrzeni wieków.
Przez ponad tysiąc lat wschodnim sąsiadem Polski jest Rosja. Wzajemne relacje obydwu narodów i państw nigdy nie były łatwe. Polskie sukcesy często były porażkami Rosji. I odwrotnie. Na przykład wyprawa kijowska i zwycięstwo B. Chrobrego pod Wołyniem (XI wiek),  zwycięska bitwa Polaków pod dowództwem St. Żółkiewskiego  pod Kłuszynem, zdetronizowanie przez bojarów cara Wasyla Szujskiego i obwołanie carem polskiego królewicza Władysława w XVII wieku lub Bitwa Warszawska 1920. Z drugiej strony – rozbiory Polski,  powstania narodowo-wyzwoleńcze w XIX wieku, liczne deportacje i zsyłki w głąb Rosji setek tysięcy Polaków a także zbrodnia katyńska. Bolesnym miejscem w relacjach polsko-rosyjskich są w dalszym ciągu wydarzenia II wojny światowej. Poza tym spore kontrowersje wzbudza też temat związany ze stanem wojennym. Polacy do dziś  są podzieleni w opiniach czy wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku miało udaremnić  zbrojną  interwencję radziecką w wewnętrzne sprawy Polski  i czy było to mniejsze zło.  
Ale za to niektórzy uważają, że to naród polski zainicjował obalenie totalitarnego systemu komunistycznego bowiem jako pierwszy w bloku socjalistycznym odważył się masowo i skutecznie przeciwstawić ówczesnym władzom.
Wykład oprócz mało znanych faktów, niejednokrotnie pomijanych przez media, obfitował w cytaty z polskiej i rosyjskiej literatury oraz w anegdoty wzbogacające temat zasadniczy. A zwieńczony został łacińską frazą z „Eneidy” Wergiliusza - „Timeo Danaos et Dona Ferentes” - co znaczy – nie wierzcie Grekom, choćby przynosili nawet dary lub choćby szli nawet z darami.

Lucyna Bajsarowicz

 

Powrót do Wydarzenia 2020