Władze Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej

Zmiana składu Zarządu od dnia 21.04.2022 r.

Skład Zarządu TOZD:

Zofia Mirek   - Prezes
Lucyna Bajsarowicz  - Wiceprezes
Barbara Lemańska
 - Sekretarz
Helena Niewiadomska  - Skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Danuta Powierza - Przewodnicząca
Małgorzata Papińska - Członek
Maria Zarzycka-Chołody - Członek