Blue Flower

Komunikaty 2021

Spacer po zdrowie

Zapraszamy na spacer 22 maja w sobotę ścieżką edukacyjną z Kamionek do Lasocina - Rościszowa. Dojazd we własnym zakresie  lub linią nr 15. Z przystanku  na os. Błękitnym  odjazd o godzinie 9.13.
Pamiętamy o wygodnym obuwiu oraz o zachowaniu środków ostrożności .


Walne Zebranie Członków TOZD

Zarząd Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej zaprasza  Członków stowarzyszenia, na Walne Zebranie Członków TOZD, które odbędzie się 09 czerwca 2021 roku o godzinie 16.00 – pierwszy termin o godzinie 16.15 – drugi termin w Centrum Seniora przy ul. Świdnickiej 35

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i powitanie uczestników.

  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

  3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Towarzystwa za rok 2020 oraz programu na 2021 rok.

  4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi TOZD.

  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia złożonych sprawozdań z działalności TOZD za 2020 rok

  • udzielenia absolutorium Zarządowi TOZD za 2020 rok

  • zatwierdzenia programu działania na 2021 rok i dalsze lata.

  1. Dyskusja i wnioski

  2. Zamknięcie Walnego Zebrania.