Blue Flower

Spotkanie z Janem Matejko


7 grudnia bieżącego roku z inicjatywy TOZD, w sali Miejskiego Muzeum w Dzierżoniowie, odbyło się interesujące spotkanie z historykiem sztuki  Panią Marią Tyws.
Tematem spotkania był  "Jan Matejko - jako genialny reżyser wyobraźni  narodu".
Pani Maria w sposób niezwykle emocjonalny i  interesujący, przedstawiła nam zarówno epokę w której żył artysta, jego życie i bogatą twórczość.  Zwracała naszą uwagę na jego olbrzymie  zaangażowanie w historię naszego kraju, przedstawiane  w ogromnych  kompozycjach. Dokonywała szczegółowej analizy wybranych obrazów, zwracając naszą uwagę na rodzaj kompozycji, opracowania szczegółów, kolorystykę i treści zawarte w obrazach mistrza.
Obejrzeliśmy na ekranie wiele jego obrazów: "Bitwę pod Grunwaldem", Hołd pruski", "Sobieski  pod Wiedniem", Kazanie Skargi", " Rejtan" i wiele innych.  Dostrzegliśmy  wiele szczegółów, gestów postaci, na które często nie zwraca się uwagi. We wszystkich obrazach o tematyce historycznej widoczny jest ogromny patriotyzm autora.  Dzieła Jana Matejki są piękną księgą naszej historii.
 Spotkanie z twórczością malarza, przedstawione przez  Panią Marię Tyws, było dla nas pięknym, intelektualnym, pełnym emocji przeżyciem. Dziękujemy jej za to.

Maria Krupska.

Powrót do Wydarzenia 2016