Blue Flower

Narządy zmysłów - sprzymierzeńcy czy wrogowie

Na kolejnym spotkaniu  TOZD członkowie oraz sympatycy stowarzyszenia, wysłuchali wykładu Pani Moniki Wilkos pt. "Narządy zmysłów - sprzymierzeńcy czy wrogowie". Wykład uzupełniony prezentacją komputerową podzielony został na dwie części.
W pierwszej wykładowczyni omówiła wszystkie podstawowe zmysły, ich zdolność do odbierania bodźców zewnęrznych, podstawy funkcjonowania zmysłów, które są  ściśle  powiązane z układem nerwowym człowieka. Każdy narząd zmysłu posiada receptory odbierające informacje z otoczenia i reagujące na konkretny rodzaj bodźców zewnęrznych.  Prowadząca  wyróżniła   pięć podstawowych zmysłów  i związane z nimi narządy  t.j. wzrok - z okiem, słuch - z uchem, smak - z językiem, węch - z nosem i dotyk -  ze skórą, z bodźcami czuciowymi, nie zapominając o tym szóstym... Wykładowczyni precyzyjnie określiła funkcje jakie pełnią powyższe narządy oraz ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w każdym wieku. Przy okazji uczestnicy spotkania usłyszeli kilka ciekawostek związanych z pracą niekórych narządów zmysłów np. ile zapachów może rozróżnić narząd  węchu (nos) lub ile kubków smakowych posiada język albo jaką ilość śliny jest w stanie wytworzyć język itp.
Czy więc narządy zmysłów są sprzymierzeńcem. Wydaje się, że jak najbardziej TAK. Bo dzięki narządom zmysłów widzimy i słyszymy, czujemy smak i zapach a także odczuwamy ból. Nasze zmysły mogą być przydane także w sytuacjach zagrożenia, kiedy rzeba działać szybko i nie ma czasu na myślenie.  Innymi słowy dzięki zmysłom żyjemy.
Druga część wykładu poświęcona została "tajemnicom żywności" i meandrach jakie sparwiają nam zmysły w procesie żywienia. Przede wszystkim prowadząca zwróciła uwagę na sposób oznaczania składu produktów spożywczych - korzystny dla producenta ale dla konsumenta już nie, ilustując to dowcipnym zdjęciem. Przedstawione zostały także prawdy i mity związane ze spożywaniem niekórych rodzajów pokarmów.
Na przykład jajka niekoniecznie muszą być źródłem złego cholesterolu, są natomiast źródlem pełnowarościowego białka. Płatki śniadaniowe to raczej słodka przekąska a nie zdrowe śniadanie a produkty tzw. laitowe prowadzą do przyrostu masy ciała. Z kolei wino czerwone obniża poziom cholesterolu i posiada zdolności zwalczania komórek nowotworowych.
Jednakże nawyki żywieniowe są rzeczą indywidualną każdego z nas a nasze organizmy  potrafią instynktownie  i przy pomocy narządow zmysłów wybrać dla siebie te najzdrowsze.

Lucyna Bajsarowicz

 

Powrót do Wydarzenia 2016