Blue Flower

15 października  – „Muzeum Marzeń” – Wrocław 2016

Wzięliśmy udział w projekcie, łączącym malarstwo, literaturę, muzykę i teatr, zrealizowanym w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury.

Zaproszeni do udziału w projekcie pisarze stworzyli teksty inspirowane wybranymi dziełami ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Mikołaj Łoziński wybrał „Spotkania” Władysława Podkowińskiego, Joanna Bator „Wieczór” Wassilego Kandinskiego, Martin Pollack „Św. Barbarę” Thomasa Weissfeldta, Jacek Dehnel „Tryptyk Św. Rodziny”, Julia Fiedorczuk „Sen Jakuba” Johanna Twengera, Péter Esterházy „Portret księcia Janusza Radziwiłła”, a austriacka pisarka o koreańskich korzeniach Milena Michiko Flašar „Portret Julii Gérard de Festenburg z córką Karoliną” Marcina Jabłońskiego. Kompozytorzy – Emmanuel Obeya, wokalista austriackiego zespołu Sofa Surfers, wybrał „Ucieczkę do Egiptu” Martina Johanna Schmidta, a Johanna Doderer „Biczowanie” mistrza lat 1486-1487.

Powstało dziewięć kameralnych spektakli, w których zagrali Joanna Szczepkowska, Bartosz Porczyk, Helena Sujecka, Hanna Konarowska, Adam Graczyk, Marta Zięba, Dariusz Maj. W pozostałych dwóch na akordeonie zagrał Jarosław Głuszka i zatańczyli Bożena Bukowska i Brian Wimpel. Okazało się, że prawdziwe dzieło sztuki może inspirować nawet twórców współczesnych. Może inspirować do różnych przemyśleń. Skojarzenia bywają nieoczywiste, ale prowokują do silnych przeżyć i do ważnych puent. I okazało się, że można poruszyć to, co statyczne, ożywić to, co od dawna zamknięte w formę. Największe wrażenie robił na widzach bliski kontakt z artystami. „Muzeum Marzeń” to druga realizacja Jacqueline Kornmüller i Petera Wolfa we Wrocławiu, zrealizowany w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, którego kuratorem jest Michał Bieniek.

JM

Powrót do Wydarzenia 2016