Blue Flower

Szczęśliwe zwierzęta domowe. Prawda czy fałsz?

W czwartkowe popołudnie tj. 29.09.br. uczestnicy spotkania TOZD wysłuchali wykładu p.t. "Szczęśliwe zwierzęta domowe - prawda czy fałsz", lek.wet.  Anety Jurczuk-Andrzejuk.
Prelegentka rozpoczęła wykład od definicji zwierząt domowych, którymi są zwierzęta trzymane przez człowieka w domach lub mieszkaniach dla osobistej przyjemności lub dla towarzystwa, często dla zaspokojenia własnych potrzeb emocjonalnych.
Zwykle zwierzęta domowe traktowane są przez człowieka jak członek rodziny. Niestety zdarza się, że tylko do czasu. A wprowadzenie zwierząt do domu wymaga od człowieka zagwarantowania im podstawowych potrzeb fizjologicznych. Istotne znaczenie  ma odpowiednie i właściwe dla danego zwierzaka środowisko - otoczenie. Zwierzęta muszą czuć się w nim bezpiecznie. Zwierzętom należy zapewnić prawidłową dietę oraz  niezbędny ruch.  Nie bez znaczenia jest  pielęgnacja i opieka medyczna.  Zwierzęta domowe potrzebują również towarzystwa człowieka. Zatem ważny jest czas, który im poświęcamy. Posiadanie zwierząt domowych to przede wszystkim odpowiedzialność za ich życie i zdrowie,  za ich zachowanie oraz za wyrządzone szkody. Ale też posiadanie zwierząt domowych niesie ze sobą również zagrożenia  jakimi są alergie i choroby odzwierzęce.
Podsumowując najogólniej, szczęście zwierząt domowych zależy tylko i wyłącznie od ludzi - ich rozwagi i dojrzałości.      
A jakie zwierzęta trzymamy w domach? Bywa, że egzotyczne trzymane w akwariach i terrariach tj. pająki, ryby, płazy i gady…, ale także ptaki i gryzonie oraz wreszcie koty i psy i ...

Lucyna Bajsarowicz

 

Powrót do Wydarzenia 2016