Blue Flower

Spacery szlakiem rezydencji powiatu dzierżoniowskiego i nie tylko

Młyn Dzierżoniów

Zwiedzanie Młyna w Dzierżoniowie W dniu 18 czerwca b.r. w ramach projektu "Spacery szlakiem rezydencji powiatu dzierżoniowskiego i nie tylko" zwiedzaliśmy Młyn w Dzierżoniowie. Zainteresowanie dzierżoniowskim młynem przeszło nasze oczekiwania, stawiło się aż 124 osoby, w tym najmłodsza osoba, która towarzyszyła swoim rodzicom miała 14 miesięcy. Naszym przewodnikiem był Pan Mieczysław Rzepisko, który na wstępie przedstawił zebranym historię powstania i rozwoju dzierżoniowskiego młyna. W drodze do wejścia od zaplecza omówił pojemność elewatorów i wydajność młyna w produkcji mąki. Następnie zwiedzający zostali oprowadzeni po poszczególnych kondygnacjach młyna z omówieniem roli poszczególnych hal i urządzeń w młynie.
 Początki młyna sięgają 1868 roku, w którym w budynkach byłej farbiarni, nad rzeką Piławką w pobliżu stacji kolejowej (2 km) powstaje młyn zbożowy. Jest on wówczas własnością braci Hermana i Hugona Hilberta, nosił nazwę "Młyn Hilberta". W 1875 roku następuje rozwój młyna poprzez wprowadzenie do produkcji nowszych, wydajniejszych maszyn i urządzeń młyńskich oraz  rozbudowę magazynów. Od 1880 roku młyn prowadzi sam Hugon Hilbert.

W roku 1916 w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na magazynowanie przetworów zostały podjęte kolejne inwestycje rozwojowe, w tym budowa nowych pomieszczeń i p.pożarową sieć tryskaczową. W 1919 roku firma przekształca się w Spółkę Komandytową, a w 1923 roku w Młyn Hilberta Spółka Akcyjna. W 1931 roku zostało wybudowanych 9 pierwszych na Śląsku nowoczesnej konstrukcji silosów zbożowych o pojemności 2 200 ton, w następnym roku kolejnych 6 silosów zbożowych o pojemności 1 600 ton.

Poniżej Młyn w 1937 roku.

Młyn Dzierżoniów 1937 rok

Obecnie silosy zbożowe mają pojemność ok. 6000 ton. Większość urządzeń wprowadzonych i unowocześnianych przez rodzinę Hilbertów funkcjonuje do dzisiaj. Na zakończenie zwiedzania prezes obecnej spółki Młyn Dzierżoniów S.A. Krzysztof Lemański przekazał na ręce Zofii Mirek kopię kroniki młyna wydanej na jego 100 lecie w 1937 roku (w jezyku niemieckim wraz z tłumaczeniem).

B.L.

Powrót do Wydarzenia 2016