Blue Flower

Spacery szlakiem rezydencji powiatu dzierżoniowskiego i nie tylko

Pałac w Pieszycach

We wtorkowy poranek  14 czerwca 2016 roku aż 97 osób zgromadziło się przed pałacem w Pieszycach. Wiele osób po raz pierwszy miało przyjemność poznania pięknego pałacu, który obecnie jest prywatną własnością. Obecni Właściciele nie szczędzą swojego czasu, ani funduszy, aby obiekt zaczął "żyć swoim nowym życiem". Po pałacu oprowadzał nas osobiście właściciel Marian Hajduk.
Miłym akcentem dla zwiedzających było przywitanie nas na terenie pałacu przez Panią burmistrz Pieszyc Dorotę Konieczną-Enozel.
 Gospodarz  stworzył nam osobliwie ciepły  klimat opowiadając swoje dzieje, historię wystroju pałacu uzupełnijąc je osobliwymi komentarzami i anegdotkami.  Działalności i istnieniu pałacu przyświeca idea  propagowania miłości i pokoju w życiu każdego człowieka. Świadczą o tym niezliczone sentencje umieszczone na malowidłach, figury i posągi rozmieszczone w pomieszczeniach pałacu.  Gospodarz z naciskiem zaznaczył, iż w całym pałacu  nie istnieją żadne zbiory czy kolekcje broni, ani  jakiekolwiek  atrybuty militarne, które w sposób dobitny sugerują swoje przeznaczenie. Właściciel duże nadzieje wiąże też z zagospodarowaniem podzamcza, które zostało zakupione od Gminy Pieszyce w maju bieżącego roku.
 Za Markiem Gaworskim przytoczę krótką historię obiektu:"Pałac w Pieszycach początkowo należał do Otto von Wilina, następnie do Heynemanna de Peterswaldau. Od nich  w 1597 r. dobra zakupił Adam von  Reibnitz, a jego córka  w 1607 r wniosła Pieszyce w wianie  Friedriechowi von Gellhorn. Kolejnymi właścicielami byli m.in. Bernard von Mohrenthal, Erdmann von Promnitz i od 1765 roku rodzina von Stolberg-Wernigerode. W posiadaniu potomków Pieszyce pozostały do 1945 roku. Następnie znalazły
się w rękach Skarbu Państwa.
Pierwszy, renesansowy dwór w Pieszycach powstał około 1550 r. W latach 1615-1617 został przebudowany przez Ernesta von Gellhorn. W czasie  wojny 30-letniej dwór został kilkakrotnie zajęty przez wojska. W XVIII wieku , kiedy właścicielem był Bernhard von Mohrenthal, około 1710 roku  przebudowano i rozbudowano rezydencję. Kolejne prace miały miejsce w 1818 roku i obecny wygląd pałacu jest ich efektem. Po uszkodzeniach w 1945 roku budowla była remontowana  w latach 60 i 70 XX wieku".
Życzymy obecnym właścicielom Dagmarze i Marianowi Hajdukom realizacji swoich marzeń i planów w zdrowiu, szczęściu i miłości.
    
Krystyna Nowak

Powrót do Wydarzenia 2016