Blue Flower

Ich dziecięce wysokości

1 czerwca b.r. TOZD uraczyło swoich członków i sympatyków wykładem o władcach, którzy jeszcze przed osiągnięciem wieku sprawnego do pełnienia rządów zostali władcami. ICH DZIECIĘCE WYSOKOŚCI miały często szansę na przeżycie dzięki silnym kobietom, którymi  były ich matki lub babki - jak to miało miejsce w przypadku cesarza Ottona III czy księcia Leszka Białego. Niekiedy regentami zostawali ludzie, którzy dążyli do ukształtowania monarchii absolutnej – tak było w przypadku Ludwika XIV, którego silną władzę przygotowali kardynałowie:  Richelieu i Mazarin. Bywało, że uznawane za niegroźne, zaniedbywane – wyrastały na władców niezrównoważonych psychicznie, sadystów i psychopatów. Taki był Iwan IV Groźny.


• "Biada królestwu, którego władca dzieckiem" - Leszek Biały - syn księcia krakowskiego, sandomierskiego i mazowieckiego Kazimierza II Sprawiedliwego oraz Heleny  księżniczki znojemskiej. W 1194 r. wieku dziewięciu lat, po śmierci ojca, został księciem krakowskim. Władzę nad księstwem przejęła wówczas regencja, na której czele stanęła matka z wojewodą krakowskim Mikołajem Gryfitą i biskupem krakowskim Pełką.
• Wizjoner czy fantasta? – Otton III -syn Ottona II Ludolfinga i Teofano księżniczki  bizantyńskiej. Miał 3 lata, gdy został koronowany na króla Niemiec.
• Urodzony biurokrata - syn Ludwika XIII i Anny Austriaczki. Miał niespełna 5 lat w chwili śmierci ojca. W jego rządy imieniu rządy sprawowała matka  i kardynał Mazarin. Koronowany w wieku 11 lat faktyczne rządy przejął w wieku 22 lat po śmierci Mazarina.
• Psychopata czy reformator? - Iwan IV Groźny - syn Wasyla III Rurykowicza i Heleny Gilińskiej, katoliczki pochodzącej w Litwy. W 1533 roku, w wieku 3 lat, został Wielkim Księciem Moskiewskim
•    Gwarant maat - Totmes III ( Tutmozis III ) - Gdy po krótkim panowaniu Tutmozis II zmarł w 1479 roku p.n.e., na tronie zasiadł po raz kolejny za XVIII dynastii książę z bocznej linii, syn Izis, Tutmozis III. Aby jego prawa do tronu nie były kwestionowane, kapłani postanowili odwołać się do cudu. Podczas procesji w Świątyni Amona posąg boga zatrzymał się przed chłopcem i oznajmił, że to on będzie królem Egiptu. Ponieważ jednak w chwili śmierci ojca Tutmozis III był jeszcze dzieckiem (3 lata), w jego imieniu miała rządzić Hatszepsut, która kilka lat później ogłosiła się faraonem i panowała formalnie mając Totmesa za koregenta.

Krystyna Pawełek 

Powrót do Wydarzenia 2016