Blue Flower

Czym mnie może zarazić mój pupil?

Spotkanie Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej z dnia 28 kwietnia 2016r. poświęcone było tematowi: Czym mnie może zarazić mój pupil? Wykład  połączony z prezentacją wygłosiła lek.wet. Aneta Jurczuk-Andrzejuk.
    Prelegentka rozpoczęła swój wykład od ogólnej charakterystyki i podziału chorób zakaźnych. Stwierdziła, że choroby zakaźne pojawiły się w momencie, od którego zwierzęta towarzyszą człowiekowi w codziennym życiu, a więc bardzo dawno temu. Ludzie w dawnych czasach nie rozumieli przyczyn swoich chorób, nie widzieli ich związku ze zwierzętami i nie umieli tego racjonalnie wytłumaczyć. Dopiero rozwój nauk medycznych pozwolił poznać przyczyny i zwiększył samoświadomość ludzi, co pozwoliło skuteczniej zapobiegać chorobom.
Obecnie choroby odzwierzęce objęte są obowiązkiem zwalczania przez Państwo. Szacuje się, że  współcześnie jest ich około 200 rodzajów, liczba ta poszerza się. Zachorowalność rośnie w związku z ruchami migracyjnymi, podróżami i ogólnie mówiąc otwarciem na świat.
    Choroby przenoszone są drogą kropelkową, przez pokarm, przez kontakt z wydalinami i wydzielinami, ich źródłem są priony, bakterie, wirusy, pasożyty.
Następnie prelegentka wymieniła i scharakteryzowała choroby prionowe takie jak: choroba Creutzfeldta Jakoba, denga, żółta gorączka, ospa, pryszczyca, wścieklizna, omawiając źródła zachorowania i objawy oraz podając sposoby zapobiegania im.
Głównym sposobem są szczepienia, w tym zwierząt domowych szczególnie kotów, bo te rzadko są szczepione a narażone są na kontakt z gryzoniami, kolejnym sposobem chronienia się przed zakażeniem jest unikanie bliskiego kontaktu i higiena osobista.
    W dalszej części wykładu wymieniła i scharakteryzowała choroby bakteryjne min. wywołane laseczką wąglika, boreliozę, botulizm, brucelozę, gruźlicę, koli bakteriozę, salmonellozę.
Objawami tych chorób są objawy podobne do grypy, wysoka gorączka, ostre zatrucia pokarmowe. Zapobiega się poprzez szczepienia, termiczną obróbkę mięsa, unikanie tzw. okazji zakupowych czyli kupowania produktów niewiadomego pochodzenia, a przede wszystkim higienę osobistą,  w przypadku salmonelli badanie personelu mającego kontakt z żywnością na nosicielstwo.
    Kolejna grupa chorób to grzybice, a ostatnia to choroby pasożytnicze takie jak: bąblowiec, świerzbowiec, toksoplazmoza, motylica, glistnica, włośnica, węgrzyca. Źródłem tych chorób jest spożywanie mięsa nie badanego, nie poddanego obróbce termicznej, brudne ręce, piaskownice, nie szczepione zwierzęta domowe. Zapobiegać należy podobnie jak w przypadku pozostałych chorób; szczepić zwierzęta i ludzi, odrobaczać zwierzęta, kupować produkty spożywcze wyłącznie z zaufanych źródeł i dbać o higienę osobistą.
    Na zakończenie wykładu wspomniała o zgubnym wpływie antybiotyków dodawanych do pasz dla zwierząt, co jest całkowicie zabronione od 2006 roku. Podkreśliła również konieczność przeciwdziałania genetycznej modyfikacji roślin, której efekty mają zgubny wpływ na organizm człowieka, zagrożone jest również środowisko naturalne.
Uczestnicy gromkimi brawami podziękowali prelegentce za niezwykle pożyteczny i ciekawy wykład, przeprowadzony w jasny i przejrzysty sposób.

    Alicja Kossowska

powrót do Wydarzenia 2016