Blue Flower

Pomniki, tablice pamiątkowe i słupki graniczne Parku Krajobrazowego Gór Sowich

 21 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne  spotkanie Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej. Tym razem temat ”Pomniki, tablice pamiątkowe i słupki graniczne Parku Krajobrazowego Gór Sowich”, zaprezentował Tomasz Śnieżek. Swój wykład, bogato ilustrowany zdjęciami, często nie istniejących już dziś zabytków kultury, rozpoczął od podstawowych informacji o Parku Krajobrazowym, podał jego powierzchnię, która zajmuje 8140 ha, zwrócił uwagę na lokalizację w obrębie 4 powiatów i 4 nadleśnictw. Podkreślił najistotniejsze walory Parku tj. bogactwo przyrody, wielość pomników i innych materialnych śladów przeszłości i kultury materialnej. Do najstarszych pamiątek zaliczyć można istniejący już tylko na fotografii, słupek graniczny między Kamionkami a Lasocinem, pochodził on z 1770 lub 1776 roku. Kolejny kamień graniczny wyznaczający granice dóbr Hochbergów usytuowany był w okolicy Przełęczy Walimskiej przed Wielką Sową. Następny z kolei, też już nie istniejący mieścił się na Przełęczy Woliborskiej. Następnie pokazał zdjęcia steli nad Kamionkami z 1830 roku poświęconej ofierze tragicznego wypadku drwala, który zginął w czasie wycinki lasu. Krzyż na stokach Wielkiej Sowy blisko szczytu upamiętnia śmierć czteroletniego dziecka zaginionego w czasie grzybobrania. W dalszej części wykładu zaprezentował zdjęcia wielu pomników poświęconych osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki Gór Sowich, w tym działaczy Towarzystwa Sowiogórskiego. Góry Sowie są miejscem pochówku zgodnie z wolą byłych właścicieli ziemskich, którzy wyznaczali miejsca, w których chcą być pochowani. Podał min. przykład postaci szczególnie zasłużonej o nazwisku Herman Henkel, na którego nagrobku umieszczono następujący napis ”W górach jestem prawdziwym człowiekiem: tam stajemy się braćmi i wszystko co brzydkie i błahe opuszcza nas”. Słowa te ilustrują wielką miłość do gór i nierozerwalny z nimi związek. To przesłanie było charakterystyczne dla wszystkich tych, których nagrobki dają świadectwo ich życia i umiłowania Gór Sowich. Wykład zawierał wiele interesujących szczegółów dotyczących miejsc w naszym bliskim sąsiedztwie, nieznanych lub mało znanych a godnych upamiętnienia, choćby tylko na fotografii.

Alicja Kossowska

powrót do Wydarzenia