Blue Flower

Moje spotkanie z Lemem

O swoich spotkaniach z Lemem oraz o jego życiu i twórczości, w czwartkowe popołudnie 07 kwietnia 2016 roku, w MBP w Dzierżoniowie pięknie  opowiadała Janina Weretka-Piechowiak.  Podsumowując swoje wystąpienie napisała:
"Lem tworzy w gatunku, który jest produktem nie tylko imaginacji, jak baśń czy fantasy, ale (co wyjaśnia inna nazwa sf – speculative fiction, czyli dzieło oparte na domysłach, badaniach) zawiera wyjaśnienia naukowe lub pseudonaukowe, pozostające często w zgodzie ze współczesnym stanem wiedzy i nauki. Można by więc domniemywać, że pisarz musi być wszechstronnie zorientowany w różnych, nie tylko ścisłych czy technicznych dziedzinach wiedzy.
Naturalnie, w centrum dzieł Lema pozostaje człowiek (a więc socjologia, etyka, psychologia, inżynieria genetyczna…); Kosmos jest głównie dekoracją (miotacze antymaterii, lasery, pola siłowe …). Może dlatego zamykając którąś z powieści Lema, zadajemy sobie po raz setny pytanie: po co człowiekowi Kosmos, skoro ma tyle swoich niezałatwionych spraw tu, na Ziemi…?"

 powrót do Wydarzeń 2016