Blue Flower

Kaszubski werblista - Günter Grass - niemiecki noblista

W czwartek 03 marca 2016 roku do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na wykład o niemieckim  nobliście oprócz członków i sympatyków TOZD, przyszła również młodzież II LO.

"Günter Grass, był uznany a jednocześnie nie był nieuznawany, zawieszony pomiędzy fikcją a realizmem, pomiędzy szczerością a zatajeniem, starający się zrozumieć i proszący o zrozumienie. Za parę tygodni  minie rok od jego śmierci i warto o nim przypomnieć" -  powiedziała na wstępie swojego wykładu Brygida Martychowiec.
Günter Grass urodził się w Gdańsku 16.X.1927 r., zmarł 13.04.2015 roku. Był synem niemieckiego kupca Wilhelma i jego żony Heleny, Kaszubki. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Gdańsku. Po wojnie pracował jako rolnik, górnik a także muzyk jazzowy. Studiował rzeźbę (1949-53) na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. Mówił o sobie, że jest pisarzem i plastykiem.
Pytany o tożsamość narodową, odpowiadał zawsze bez wahania, że jest Kaszubem. Należał do legendarnej grupy literackiej 47, skupiającej przez 20 lat wybitnych pisarzy niemieckojęzycznych.
Światową sławę przyniosła mu tzw. Trylogia gdańska, złożona z trzech powieści:
* Blaszany bębenek
* Kot i mysz
* Psie lata.

Mówczyni prezentując dorobek pisarza, swoją wypowiedź skupiła głównie na najbardziej znanej  i sfilmowanej powieści "Blaszany bębenek". Cała trylogia gdańska opowiada o wnikaniu faszyzmu
do umysłów i zdarzeń wojennych w Gdańsku, ówczesnym mieście dwóch kultur Polaków i Niemców, żyjących razem od setek lat.
Grass przedstawia w sposób groteskowy panoramę niemieckiej historii od połowy lat dwudziestych, obraz zachowań klasy średniej, pod wpływem ideologii faszystowskiej.
W 1993 roku Rada Miasta przyznała pisarzowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.
Günter Grass w 1999 roku otrzymał  literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Za wybitną twórczość literacką i wkład w pojednanie niemiecko-polskie został uhonorowany tytułem Doktor Honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 2006 roku po wydaniu książki "Przy obieraniu cebuli" wybuchł skandal. Grass opisał w niej swoje  nieznane wcześniej wojenne losy i służbę w Waffen-SS. Zatajając przeszłość moralista stracił autorytet - twierdzili jego biografowie, przypominając, że od dziesięcioleci pisarz był symbolem sprzeciwu wobec manipulowania przez Niemców historią.
W podsumowaniu swojej opowieści o życiu i twórczości noblisty, Pani Brygida Martychowiec stwierdziła, że  "trudne życie rodzi w umysłach pisarzy ciekawe historie, które przyciągają prawdziwością zawartych w nich uczuć. Tego dostarczał swoim czytelnikom Günter Grass".
A Pani Brygida Martychowieć na ręce Pani Uli Jaros przekazała do zbiorów MBP powieść "Szczurzyca" napisaną  w języku niemieckim.
Słuchaczom polecając n/w twórczość pisarza oraz filmowe wersje powieści, które znajdują się w bibliotece:

 • Trylogia gdańska  - powieści: Blaszany bębenek, Kot i mysz, Psie lata
 • Z dziennika ślimaka
 • Turbot
 • Spotkanie w Telgte 1
 • Szczurzyca
 • Wróżby kumaka
 • Moje stulecie  - zbiór opowiadań
 • Idąc rakiem
  Ostatnie tańce
 • Przy obieraniu cebuli
 • Skrzynka

Powrót do Wydarzenia