Blue Flower

Bracia Morawscy na ziemi dzierżoniowskiej

Na środowych spotkaniach, które  organizowane są  przez TOZD podejmowane są tematy historyczne.
Tak też było, w środę 24 lutego 2016 roku w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa. Licznie zgromadzeni wysłuchali opowieści Arnolda Kordasiewicza o Braciach Morawskich w Piławie Górnej. Tam w 1743 roku została założona przez właściciela miejscowych dóbr , Ernsta Juliusa von Seidlitza osada braci Morawskich. W latach 1744 -1754 wybudowano wiele budynków użyteczności publicznej, które Pan Arnold Kordasiewicz prezentował  na slajdach, bardzo szczegółowo o nich opowiadając. Wielu słuchaczy widziało je w realu, podczas ubiegłorocznego spaceru po Piławie Górnej. Każdy kto odwiedza Piławę Górną może zobaczyć:

* dom sióstr zbudowany w latach 1743& -1750 (pl. Piastów Śląskich 5)

* dom wdów z II połowy  XVIII wieku  (pl. Piastów Śląskich 9)

* dom wdowców wybudowany w 1743 (ul. Piastowska 80)

* dom braci wybudowany w 1746 (pl. Piastów Śląskich 4)

* gmach szkoły niegdyś gimnazjum Braci Morawskich,  dziś to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego. 

Mówca opowiedział też o cmentarzu Braci Morawskich, obecnie jest to  park miejski. Nie zabrakło też informacji o  ówczesnym życiu   społeczno-gosporaczym mieszkańców  Piławy Górnej. Śmiało można powiedzieć, że Bracia Morawscy swoim przykładnym życiem i płodami swojej pracy hojnie obdarowali Piławę Górną  i przyczyniali się do jej rozwoju.

ZM

Powrót do Wydarzenia