Blue Flower

Rehabilitacja kardiologiczna

W czwartkowe popołudnie 28 stycznia 2016 roku  w Dzierżoniowski Ośrodku Kultury licznie zgromadzonym mieszkańcom powiatu  lek.med. Ewa Sukiennik opowiadała o rehabilitacji kardiologicznej, która obejmuje: optymalizację leczenia, leczenie ruchem, psycho i socjoterapię, modyfikację stylu życia, eliminację czynników ryzyka oraz edukację pacjenta. Jest to postępowanie wieloetapowe.
Pierwszy etap to rehabilitacja już w czasie hospitalizacji.
Drugi etap to wczesna rehabilitacja poszpitalna – początek do 14 dni od wypisu ze szpitala, a łączny czas trwania 3 miesiące.
Trzeci etap to późna rehabilitacja poszpitalna w warunkach ambulatoryjnych lub nawet domowych. Czas trwania nieograniczony.

Pani doktor skupiła uwagę słuchaczy na drugim etapie. Wczesną rehabilitację poszpitalną odbywa się jako stacjonarną (dla pacjentów po ciężkich zabiegach z powikłaniami, z gorszą tolerancją wysiłku) lub w trybie ambulatoryjnym (pacjenci z dobrą tolerancją wysiłku). Rehabilitacja kardiologiczna jako niezbędny element leczenia wskazana jest u pacjentów po:
* po ostrych zespołach wieńcowych,
* operacjach kardiologicznych,
* implantacji urządzeń do elektroterapii,
* zaostrzeniach stabilnej dławicy piersiowej i niewydolności serca,
* po transplantacji serca.
W skład zespołu prowadzącego wchodzą: lekarz kardiolog, lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk i pielęgniarki. Pacjenci są kwalifikowani do odpowiedniego modelu rehabilitacji (A,B,C,D) na podstawie stopnia ryzyka incydentu  sercowo-naczyniowego i wydolności fizycznej. Rehabilitacja kardiologiczna jest równie ważna jak farmakologiczna ponieważ: skraca czas leczenia po ostrych stanach farmakologicznych, hamuje postęp choroby,
przyśpiesza powrót do życia w rodzinie i społeczeństwie, zwiększa odsetek chorych wracających do aktywności zawodowej, zmniejsza śmiertelność.
W końcowej części spotkania uczestnicy zadawali szereg pytań wykładowczyni, na które uzyskiwali porady i odpowiedzi .  Między innymi na to, że najbliższy nam ośrodek  rehabilitacji kardiologicznej jest w Świdnicy (NFZ) , ale  powstał też w Dzierżoniowie, póki co świadczy on usługi komercyjne, ale stara się o kontrakt  z NFZ ( konsultacja kardiologiczna, EKG, próba wysiłkowa, 24-h monitorowanie EKG m. Holtera, 24-h  monitorowanie ciśnienia m. Holtera, rehabilitacje).

powrót do Wydarzeń 2016