Blue Flower

Dlaczego Rzeczypospolita nie stała się mocarstwem kontynentalnym - polityka dynastyczna Jagiellonów a polski interes narodowy

 Jak zwykle w środę, w przepięknych wnętrzach dzierżoniowskiego muzeum, miałem możliwość poprowadzenia wykładu w ramach TOZD. Aktualny temat dotyczył możliwości uczynienia z Rzeczpospolitej w XIV-XVI wieku mocarstwa europejskiego przez panujących wtedy Jagiellonów. Starałem się omówić najważniejsze elementy dynastycznej polityki polskich władców, poczynając od Władysława Jagiełły a na Zygmuncie Auguście kończąc. Mówiłem o ich aktywności międzynarodowej, błędach i zaniechaniach. Porównywałem ich dokonania do możliwości i sposobów działania ich poprzedników – Piastów. Wykład był kolejnym z cyklu historycznych pogadanek o ludziach i momentach istotnych z naszej przeszłości.

  Janusz Maniecki

powrót do Wydarzeń 2016