Blue Flower

Kolekcjonowanie – jak to się zaczyna?

19 grudnia 2020 roku Adrianna Michno wygłosiła wykład pn. „Kolekcjonowanie – jak to się zaczyna?”.
   Dzieciństwo to okres kształtowania się doświadczeń społecznych, wiążący się zarówno z rywalizacją, jak i odkrywaniem zainteresowań, które często odbywa się poprzez interakcję z innymi. W dzisiejszym świecie udział w tym biorą również „ekrany”, czyli wszelkie przekaźniki umożliwiające funkcję reklamową. Przynależność do grupy rówieśniczej często łączy się z posiadaniem i przekazywaniem materialnych must have, czyli rzeczy, dzięki którym możliwa jest wspólna zabawa, nie natomiast wykluczające z uczestnictwa obserwowanie jej z dystansu. W tym wypadku zazwyczaj są to przedmioty komercyjne, których zdobycie wymaga uprzednich zakupów, co leży u postaw wprowadzanego przez prowadzącą pojęcia kolekcjonowania stymulowanego komercyjnie, które, upraszczając, oznacza zbieranie rzeczy stworzonych w tymże celu. Dopiero gdy dziecko zaczyna zbierać określone przedmioty bez wyraźnego nacisku rówieśników i mediów, można mówić o kolekcjonowaniu spontanicznym, które na pierwszy rzut oka zdaje się mieć więcej wspólnego z kolekcjonerami i ich kolekcjami w późniejszym, dorosłym życiu, bowiem wiąże się początkowo z wewnętrznym impulsem. Wprowadzone przeze Adriannę Michno rozróżnienie nie wiązało się jednak z postrzeganiem swojej aktywności przez kolekcjonującego, a zdystansowanym spojrzeniem na motywacje, a zarazem początki kolekcjonowania o podłożu komercyjnym i warunki w jakich jest ono możliwe lub jakie są stwarzane, by taka możliwość zaistniała. W trakcie wykładu została również zaprezentowana propozycja typologii kolekcji komercyjnych – były to między innymi kolekcje przy-towarowione (dołączone do) oraz kolekcje samodzielne. Na obydwa typy nadrzędne składały się kolejne podtypy. Rozróżnienie to służyło uporządkowaniu artefaktów podług ich zaprojektowanego przez twórców celu. Dla kategorii kolekcjonowania stymulowanego komercyjnie istotną jest pozycja dziecka, które poprzez przemiany kulturowe zyskało nową rolę często stając się najważniejsza osobą decyzyjną w rodzinie, biorącą udział w rynku dóbr jako pełnoprawny uczestnik lub dystrybutor. Z kolei samo wprowadzenie rozszerzonej typologii pozwoliło dostrzec sposoby komercyjnej manipulacji, nastawionej w gruncie rzeczy na zysk, który jednak w zderzeniu z radością i potrzebą kolekcjonowania nie razi kolekcjonujących, ponieważ najwyraźniejszą możliwością płynącą z posiadania i ruchu rzeczy jest uczestnictwo we wspólnotach i grupach rówieśniczych. Niejednokrotnie ruch tychże rzeczy lub kolekcjonujących albo jest warunkiem samego uczestnictwa, albo sprawia, że nie funkcjonuje się na obrzeżach tych grup, a w ich środku.

AM

 

Powrót  do Wydarzenia 2019 II półrocze