Blue Flower

Wspomnień czar - XV lat TOZD

Wspomnienia z okazji jubileuszu 15-letniej działalności Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej były tematem spotkania w dniu 12 grudnia b.r. Prezes Zofia Mirek po przywitaniu przybyłych gości przekazała prowadzenie spotkania Barbarze Lemańskiej. Prezentacja oparta na materiałach archiwalnych z zasobów TOZD zawierała: film zawierający fragmenty relacji TVS i VECTRA ze spotkań TOZD w latach 2004-2007, przedstawienie rozwoju działalności TOZD, wspomnienie naszych wykładowców - wczoraj i dziś, stała współpraca, wspomnienie instytucji i organizacji, z którymi TOZD współpracowało i współpracuje oraz władze stowarzyszenia na przestrzeni 15 lat.

Plik z prezentacją można pobrać tutaj ... (plik w formacie PDF ok. 2 MB).

Oto fragmenty komentarza do prezentacji:

Na przedstawionym wykresie brązowa linia wykazuje wyraźnie dynamikę wzrostu liczby zorganizowanych przez stowarzyszenie działań w latach.  Wydarzenia zostały podzielone na główne grupy dziedzinowe takie jak:
    • zdrowie, (w tym taniec i psychologia - linia niebieska),
    • literatura i sztuka oraz historia (w tym kino, teatr, muzyka itp. - linia czerwona),
    • sport, turystyka (linia żółta) oraz
    • pozostałe tematy (w tym ekologia nauki społeczne, filozofia, itp.).
W latach 2005÷2010 linie te się przeplatają i krzyżują odzwierciedlając kształtowanie się zagadnień i zainteresowań, które widać wyraźnie od 2011 przyjmują formę tematycznie uporządkowanych projektów.
Kolejne lata to realizacja równolegle kilku projektów związanych z literaturą i sztuką, historią oraz zdrowiem. Wiele naszych działań z czasem zostało ujęte w projekty, które dotyczyły tematycznych spotkań lub wyjazdów.
Analizując wydarzenia z ostatniego 15-lecia w TOZD widać wyraźnie, że na pierwszych spotkaniach w latach 2005-2006 przeważają tematy prozdrowotne: psychologia i porady lekarskie. Ale nie zabrakło też spacerów i tematów społecznych.  Spotkania odbywały się raz w miesiącu w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Podczas spotkań oprócz wykładów odbywały się pokazy prac artystycznych członków stowarzyszenia oraz pokazy zdjęć wykonanych podczas naszych wycieczek, lub prywatnych wojaży.
Od roku 2007 na wykładach, ze znaczną przewagą zagościły tematy związane z literaturą i sztuką oraz historią.  Był również w 2007 roku cykl wykładów Profesora Zbigniewa Antczaka z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o tematyce społecznej.
Od 2012 roku dochodzą projekty związane z poznawaniem nie tylko okolic naszego powiatu, ale też Dolnego Śląska, historycznych  stolic Polski, a w latach następnych kolejnych ciekawych i pięknych miejsc w naszym kraju. Kolejnym etapem rozwoju w tej dziedzinie (sportu i turystyki) była organizacja wycieczek wyjazdowych jednodniowych i wielodniowych w kraju oraz za granicę. Ten etap wymagał od organizatorów wycieczek logistycznych zdolności i zaangażowania. Wycieczki do dnia dzisiejszego cieszą się wielkim powodzeniem.
Od roku 2018 nie wahamy się również poruszać w rytm muzyki – a więc taniec. A w tym roku nawet gorąca salsa, która bardzo nam przypadła do gustu.
Równolegle  rozwój towarzystwa poszedł w kierunku wspólnych wyjazdów na spektakle do opery, teatru, na koncerty i na wystawy w muzeach oraz wreszcie na lekcje muzealne. Pierwsze wyjazdy rozpoczęły się w 2006 roku i z roku na rok ich liczba wzrastała.

Rok 2013, 2014 i następne lata przynoszą nam szeroki wachlarz tematów, które trudno w krótkim czasie wyliczyć i pokazać na zdjęciach.
Wybrałam takie tematy, które ukazują ich zakres oraz wykładowców: nauczycieli i pedagogów, podróżników, lekarzy, psychologów i innych profesji oraz tych młodych z I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie. Wszystkich co mają coś ciekawego do przekazania i pokazania.
Z roku na rok poprzeczka jest podnoszona coraz wyżej, w tym roku zaplanowane już mamy 94 wydarzenia, nie licząc wydarzeń artystycznych w kinoteatrze, na które nasza prezes Zosia rezerwuje i kupuje bilety grupowe. Podsumowując: 1/3 roku 2019 spędzamy z TOZD. (...)

W tym miejscu należy również podkreślić udział młodzieży w naszych wykładach. Pierwszą współpracą z młodzieżą była realizacja w 2008 roku projektu finansowanego z rezerwy celowej Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2008 p.n. „Juniorzy - Seniorom, pomost międzypokoleniowy". Projekt realizowany był od 02 września do 18 grudnia 2008r. W realizacji przedsięwzięcia wzięli udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego oraz aktywni seniorzy. Koordynatorem projektu była Ala Kossowska.
Wykłady prowadzone przez uczniów od 2013 roku umożliwiają nam zapoznanie się z punktem widzenia młodzieży na różne tematy, a z ich strony konieczność przygotowania się i wystąpienia publicznie. Wielu z nich po maturach poszło swoją ścieżką życia, ale my ich mile wspominamy i dziękujemy. Dziękujemy również ich wychowawcom.(...)

Dziękujemy wszystkim członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej,  członkom i sympatykom TOZD za to, że jesteście z nami. Wszyscy razem tworzymy 15-letnią, „młodzieżową” społeczność, która na każdym spotkaniu udowadnia, że pomysł stworzenia TOZD był strzałem w 10-kę. Na każdym wykładzie, spotkaniu czy wyjeździe udowadnia, że jeszcze nam się chce zdobywać wiedzę, uczestniczyć w kulturalnych wydarzeniach, oglądać i poznawać Polskę oraz świat.

Po prezentacji był czas na podziękowania i tort. Na ręce prezes Zofii Mirek podziękowania za dotychczasową działalność towarzystwa i życzenia powodzenia oraz wielu lat dalszego funkcjonowania złożyli Starosta Grzegorz Kosowski, Dyrektor DOK Krzysztof Tokarski oraz Zastępca Burmistrza Dorota Pieszczuch.

Podczas rozmów i spożywania tortu na ekranie w tle trwał pokaz zdjęć - wspomnienia z minionych 15 lat. Od gratulacji i przyjaznych rozmów zrobiła się bardzo miła atmosfera, a od tortu słodko. Wiele osób z zainteresowaniem oglądało kroniki prowadzone przez naszych kronikarzy: Danutę Orawczak i Beatę Pielkę. 

Barbara Lemańska

 

 Powrót  do Wydarzenia 2019 II półrocze