Drukuj

O Irenie Sendler -  słów kilka

31.10.2018 roku odbyło się w Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie spotkanie zorganizowane przez TOZD. Na spotkaniu przedstawiony został wykład p.t. „O Irenie Sendler -  słów kilka” . Wykład poprowadziła dr nauk historycznych Pani Anna Gruźlewska. Prowadząca w obszerny sposób przedstawiła sylwetkę niezwykłej Polki. Irena Sendler z domu Krzyżanowska była osobą nietuzinkową budzącą do dzisiaj wiele emocji. Tak jak ojciec była socjalistką i społeczniczką. Swój fenomen wyniosła z domu rodzinnego. Mówiła o sobie, iż „tego, że trzeba pomagać potrzebującym nauczyłam się w domu rodzinnym. Dlatego nie jestem żadną bohaterką”. Mówiła też, że „ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem.” Irena Sendler była mocno związana ze środowiskiem żydowskim. W czasie okupacji niemieckiej była kierownikiem Referatu Dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota”, której zadaniem naczelnym było organizowanie pomocy Żydom w gettach i poza nimi. Była koordynatorką i aktywną uczestniczką akcji objęcia żydowskich dzieci działaniami prowadzonymi przez Referat Opieki Zamkniętej Nad Dziećmi i Młodzieżą. Działania Referatu polegały na ukrywaniu tychże dzieci (na podstawie sfałszowanych dokumentów) w rodzinach, ochronkach ale przede wszystkim w licznych klasztorach. W ten sposób Irena Sendlerowa uratowała 2,5 tys. żydowskich dzieci ale zawsze podkreślała, że nie sama. Chociaż mówiła też, że mogła zrobić więcej i że to uczucie będzie jej towarzyszyć aż do śmierci. Bohaterka wykładu była także sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim w punkcie powstańczym na Mokotowie. Po zakończeniu działań wojennych nie zrezygnowała z dalszej działalności społecznej. Organizowała domy dziecka, domy starców a także domy opieki dla kobiet (tzw.gruzinek), które w gruzach miasta oddawały się prostytucji. Za swoją działalność i zasługi została uhonorowana między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Orła Białego i Orderem Uśmiechu, który ceniła sobie najbardziej. Otrzymała także tytuł „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Była też dwukrotnie zgłaszana do Pokojowej Nagrody Nobla. Zmarła w 2008 roku w ośrodku geriatrycznym w Warszawie. Po jej śmierci prof. Wł. Bartoszewski powiedział, że odszedł świadek historii. Ślady jakie pozostały po tej wyjątkowej kobiecie to np. drzewo zasadzone przez nią w 1983 roku w Jerozolimie, to czerwony tulipan o nazwie Irena Sendler wyhodowany w Holandii, sztuka napisana przez Jacka Mayera pt. „Życie w słoiku” a także pierwszy na świecie pomnik Ireny Sendlerowej odsłonięty w 2014 roku w Moskwie.
Kończąc wykład Pani dr Gruźlewska przekazała przesłanie aby tak patrzeć na drugiego człowieka  jak robiła to właśnie Irena Sendler.

Lucyna Bajsarowicz

 

Powrót do Wydarzenia 2018 II półrocze


  

01_Irena_Sandler_wykład_Anny_Gruźlewskiej.jpg 02_Irena_Sandler_wykład_Anny_Gruźlewskiej.jpg 03_Irena_Sandler_wykład_Anny_Gruźlewskiej.jpg

04_Irena_Sandler_wykład_Anny_Gruźlewskiej.jpg 05_Irena_Sandler_wykład_Anny_Gruźlewskiej.jpg 06_Irena_Sandler_wykład_Anny_Gruźlewskiej.jpg