Blue Flower

Pokrewieństwa wyobraźni: Tadeusz Nowak i Marc Chagall

13 września 2018 r. w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej. Wykład na temat „Pokrewieństwa wyobraźni: Tadeusz Nowak i Marc Chagall” wygłosiła Jolanta Maniecka.
Co łączy twórców urodzonych w innym miejscu i czasie? Przede wszystkim jedno doświadczenie – wyjście z własnego, małego środowiska i współuczestnictwo w życiu innej zupełnie społeczności. Dla malarza z Witebska będzie to opuszczenie nie tylko rodzinnej miejscowości, ale i regionu Europy – najpierw wyjazd do Sankt Petersburga, później do Paryża, kolejny do Nowego Jorku. Doświadczeniem granicznym poety stanie się natomiast wyjazd do miasta i pozostanie poza własną wsią już na zawsze. I jeszcze jedno istotne podobieństwo. Obrazy Chagalla są często mikroopowieściami. Można z nich wyczytać dzianie się, historię ukazanych bohaterów. To, co wizualne, podszyte jest słowem, narracją. Jego malarstwo jest poezją.
A twórczość Nowaka, zarówno poetycka, jak i prozatorska, jest malowaniem słowami. Są w niej obrazy o przemyślanej kompozycji, jest kolor i światło. Twórczość obu artystów jest silnie zakorzeniona w konkretnej przestrzeni, ale jednocześnie nieustannie odrealniana. Poetyce snu towarzyszą elementy magiczne. W wieloraki sposób zaznaczane jest przenikanie tego, co ludzkie, z tym, co zwierzęce. To rozszerza możliwości poznawcze człowieka do współodczuwania.
Obu twórców łączy przekonanie o istnieniu niepoznawalnych do końca prawd i mistyczne wręcz doznanie świata.
Wykład rozpalił wyobraźnię i zachęcił do ponownego kontaktu z dziełami obu twórców. Ponownie można będzie sobie postawić pytanie: „Dlaczego zachwyca?” i dać odpowiedź: „Bo zachwyca!”. I już!

JM

Powrót do Wydarzenia 2018 II półrocze