Blue Flower

Dowiedz się co jesz

Wykład pod tytułem „Dowiedz się co jesz” przeprowadziła w dniu 26.04.2018 roku Pani dr Renata Madziara. Było to drugie spotkanie w ramach projektu „Start po zdrowie” i miało miejsce w DOK-u. Prowadząca wykład szczególną uwagę zwróciła na stały spadek wartości odżywczych warzyw i owoców . Dzieje się tak na skutek  nadmiernego stosowania nawozów sztucznych,  zanieczyszczenia środkami uprawy roślin, stosowania przez producentów żywności oprysków i nie zachowywania wymaganego okresu karencji. Istotne znaczenie ma też brak  płodozmianu, co powoduje wyjałowienie gleby. A w przypadku upraw szklarniowych brak naturalnego nasłonecznienia i dostępu do gleby ze składnikami mineralnymi. Natomiast importowane warzywa i owoce  dojrzewają w sztucznych warunkach i w konsekwencji ich wartość odżywcza jest znacznie niższa.
Drugim zagadnieniem, na który zwróciła uwagę była jakość mięsa. W hodowlach przemysłowych zwierzęta żyją zamknięte w klatkach we własnych odchodach. Intensywny chów zwierząt powoduje, że producenci stosują  antybiotyki, hormony wzrostu i inne leki. To wszystko negatywnie wpływa na jakość żywności i na nasze zdrowie.  Ale wartość produktów żywnościowych zależy również od sposobu ich przygotowywania. Istotne znaczenie ma obróbka termiczna produktów spożywczych oraz sposób przygotowywania surowych warzyw i owoców. Podobnie równie ważny jest sposób ich przechowywania . Na zakończenie wykładowczyni podkreśliła, że aby spożywać zdrową  żywność dobrze byłoby zrezygnować z tanich produktów na rzecz droższych ale jakościowo lepszych, w przypadku przetworów należy zwracać uwagę na ich skład ale przede wszystkim należy zachować rozsądek i właściwe proporcje przy doborze  składników odżywczych.

  Lucyna Bajsarowicz

 

Powrót do Wydarzenia 2018