Blue Flower

Romanowowie -  historia pewnej rodziny

 Historię najpotężniejszej dynastii naszej części świata, rodziny Romanowów przedstawił Romuald Wojciechowski w dniu 19 kwietnia w sali DOK.
Dynastia Romanowów rządziła w Rosji przez 300 lat. Pierwszym po okresie tak zwanej „smuty”  wybranym przez bojarów władcą został szesnastoletni Michał Fiodorowicz Romanow. Rządy sprawował od 1613 do 1645 roku. Następcą w roku 1645 został carewicz Aleksiej Michałowicz, który zapisał się w historii przyłączeniem Ukrainy do Rosji.
 Pierwszym twórcą potęgi Rosji był Piotr I, którego nazwano Wielkim. Piotr otrzymał  staranne wykształcenie. W młodości nauczył się języka holenderskiego i niemieckiego. Szczególnie interesowały go zagadnienia wojskowe, był też pierwszym z carów rosyjskich, który podróżował po Europie. Zreformował armię, dbał o rozwój manufaktur i handlu, wprowadził nowy podział administracyjny. Rządził do 1725 roku.
 Katarzyna II Wielka to drugi władca, który przyczynił się do potęgi Rosji. Objęła władzę w roku 1762 i rządziła do roku 1796. Prowadziła politykę antypolską pomimo romansu ze Stanisławem Augustem Poniatowskim, późniejszym królem Polski.  Doprowadziła do trzech rozbiorów Polski i wykreślenia jej z mapy Europy, posunęła się nawet do upokorzenia Polski rozkazując wykonanie z tronu polskiego sedesu, który stał w jej apartamencie.
 Aleksander III przedostatni car Rosji zyskał największą sympatię obecnego prezydenta Rosji Putina, który chyba utożsamia się z nim pomimo różnicy wzrostu i budowy. Aleksander miał ponad dwa metry wzrostu i nazwany był Niedźwiedziem, 19 listopada 2017 roku w Jałcie na Krymie odsłonięto jego pomnik.
 Dynastia Romanowów to w 90% krew niemiecka, Rosjanie zawierali związki małżeńskie z Niemkami. Katarzyna II była córką Augusta von Anhall-Zerbst z dynastii astańskiej.
 Historia życia carów Rosji jest bardzo ciekawa i złożona warto ją odkrywać poprzez lekturę i uczestnictwo w wykładach historyków.

 Irena Kowal

 

Powrót do Wydarzenia 2018