Blue Flower

Dostojewski, Tołstoj - pisarze prorocy

Kolejne spotkanie w Muzeum Dzierżoniowskim zorganizowane przez TOZD odbyło się w dniu 14.03.2018 roku. Przedmiotem spotkania był wykład pt. „Dostojewski, Tołstoj - pisarze prorocy” poprowadzony przez nauczyciela 1 LO Pana Romualda Wojciechowskiego. Wykład rozpoczęty został cytatem Lwa Tołstoja „Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego” oraz  wierszem Czesława Miłosza „Rosja”. Następnie krótko przedstawione zostały sylwetki obydwóch pisarzy. I chociaż obydwaj żyli pod panowaniem tego samego władcy i obydwaj należeli do wieku srebrnego kultury rosyjskiej, to w swoich dziełach reprezentowali odmienne idee i poglądy.

Fiodor Dostojewski w swoich utworach przedstawiał dwoistość charakterów, między innymi  walkę dobra ze złem, wiarę i brak wiary. Miał przekonania ludowe, monarchiczne i religijne. Był fanatykiem prawosławia i przeciwnikiem  jakichkolwiek zmian społecznych. Był przede wszystkim  przeciwnikiem ale  i prorokiem rewolucji październikowej („Biesy”). Dostojewski swoje przekonania przedstawił w takich utworach jak: „Idiota”,  „Wspomnienie z domu umarłych”, „Zbrodnia i kara”, „Bracia Karamazow” i ww.” Biesy”.

Natomiast Lew Tołstoj, z pochodzenia arystokrata odrzucił  religię przez co popadł w konflikt z cerkwią prawosławną i został nawet ekskomunikowany. Był przepełniony niechęcią do wszelkich rządów i krępowania ludzkiej wolności. Najważniejsze dla niego było życie na łonie natury i dlatego postanowił być chłopem. Otwarcie krytykował ideę sztuki dla sztuki. Był zwolennikiem sztuki służącej wychowaniu i sztuki dostępnej prostym ludziom. W swoich poglądach przekonywał też do ciągłego doskonalenia się jednostki i do nieprzeciwstawiania się złu przemocą. Lew Tołstoj jest autorem takich utworów jak „Wojna i pokój”, „Anna Karenina” , „Zmartwychwstanie”.

 Na zakończenie prowadzący  powiedział, że obaj pisarze należą do najbardziej wybitnych przedstawicieli  literatury rosyjskiej i światowej a ich dzieła są  wyjątkowe i warto po nie sięgać.

Lucyna Bajsarowicz

 

Powrót do Wydarzenia 2018