Blue Flower

Ewangelik? Kto to taki?

31 stycznia 2018 roku w Muzeum Dzierżoniowskim  odbyło się  cykliczne spotkanie TOZD  zorganizowane w ramach projektu "Ciekawi siebie i świata".  Na spotkaniu dr Renata  Madziara  przedstawiła wykład pod tytułem: "Ewangelik? Kto to taki? Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po II wojnie światowej - ludzie, mienie, sposób  funkcjonowania". W trakcie swojego wystąpienia prowadząca przybliżyła  historię kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, która rozpoczyna się po zakończeniu I wojny światowej. Wówczas na terenie Polski funkcjonowało kilka odrębnych kościołów ewangelickich. Trudnego dzieła złączenia i budowy jednolitych struktur Kościoła podjął się ks. Juliusz Bursche.  Następnie w 1936 roku Prezydent Rzeczypospolitej wydał dekret, który unormował stosunek państwa do Kościoła, dawał Kościołowi wewnętrzną niezależność   oraz prawną podstawę do jego rozwoju. Kolejnym etapem w historii kościoła ewangelickiego  była nowa i skomplikowana sytuacja po II wojnie światowej. Głównym problemem był spadek liczby wiernych oraz zachowanie, odbudowa i odzyskanie majątku kościelnego (między innymi na Dolnym Śląsku). W dalszej części wykładu prowadząca przedstawiła   zarys i strukturę administracyjną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzierżoniowie. Słuchacze dowiedzieli się, że  w  składzie  pierwszej - tymczasowej  rady kościelnej byli Karol Bromek, Robert Konieczny i Jan Szurman a pierwszym administratorem Kościoła w Dzierżoniowie był ks.Karol Jadwiszczuk. Natomiast odpowiadając na pytanie zawarte w tytule wykładu  "Ewangelik?  Kto  to taki?"  stwierdziła, że przede wszystkim ewangelicy nie uznają papieża jako zwierzchnika Kościoła, że zmniejszyli do dwóch ilość sakramentów (chrzest i komunia) oraz, że odrzucają dogmat Maryi Dziewicy i Niepokalanego Poczęcia a także Wniebowstąpienia. Inaczej też odbywa się spowiedź, która u ewangelików jest spowiedzią  powszechną oznaczającą bezpośrednią rozmowę z Bogiem.     

    L.B.       

 

Powrót do Wydarzenia 2018