Blue Flower

Madonny kresowe

Wizerunki Matki Bożej prezentowane w wykładzie, zostały przewiezione głównie z Podola, z okolic Tarnopola, Stanisławowa i ziemi halickiej. W Gdańsku w kościele św.Katarzyny znajdują się dwa obrazy: Matki Boskiej Bołszawieckiej i Matki Boskiej Trembowelskiej.
Sanktuarium w Bołszowcach z XVII w., fundacji Kazanowskich, zostało wybudowane dla Karmelitów Trzewiczkowych. Umieszczono w nim znaleziony wg legendy w Dniestrze obraz, będący kopią pracy Cranacha koronowany w 1777r. ”Matka Boża z Dzieciątkiem pod jabłonią”.
Kolejny obraz to Matka Boska Trembowelska, kopia ikony z kościoła z Neapolu. Przedstawia Maryję z Dzieciątkiem, trzymającą w dłoni szkaplerz. Karmelitanie szerzyli kult szkaplerza i modlitwę do Matki Bożej Orędowniczki Dusz Czyśćcowych.
Również w Gdańsku w kościele św. Piotra i Pawła znajduje się wizerunek Maryi z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie. Jest to jedna z najstarszych kopii Matki Boskiej Częstochowskiej. Należał on do grupy tzw. „Madonn płaczących” w XVIIIw. Koronowany w 1937r. w Gdańsku, w kościele św. Mikołaja znajduje się obraz Matki Boskiej Zwycięskiej z kościoła Dominikanów we Lwowie.
Jest to kopia MB Smoleńskiej, koronowana w 1751r. Sam kościół Dominikanów zaprojektowany przez Jana de Witte (twórcy świątyni w Berdyczowie) jest jednym z najwybitniejszych dzieł architektury barokowej w Europie. Szczególną czcią otaczany był wizerunek MB z Kochawiny, zwanej Matką Bożą Dobrej  Drogi koronowany w 1912r., przywieziony do Gliwic, gdzie w latach 90-tych wybudowano sanktuarium pod wezwaniem MB Kochawińskiej.
Losy kresowych sanktuariów po 1945 roku potoczyły się różnie:

Łysiec zrównano z ziemią,

  • oddano katolikom świątynię w Bołszowcach,
  • w Koropcu przekazano grekokatolikom kościół Bożego Ciała Dominikanów we Lwowie,
  • kościół w Tarnopolu, Trembowli, Kochawinie.

K.Cz.

Powrót do Wydarzenia 2017