Blue Flower

Porozmawiajmy o śmieciach

 W czwartkowe popołudnie 03 listopada  br po raz kolejny spotkaliśmy się z Krzysztofem Nawrotem z Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Dzierżoniowa. Na wstępie mówca przypomniał co to są odpady komunalne i odpowiedział na szereg postawionych przez siebie pytań:

- jaki system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje na terenie Dzierżoniowa?

- kto odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi?

- jak postępować z odpadami wytwarzanymi w domu?

- kto ponosi opłaty za gospodarowanie odpadami?

- czy segregacja jest obowiązkowa?

- co robić z odpadami problemowymi powstającymi w naszych domach?
    
Wiele uwagi mówca zostało poświęcił   PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) to jest specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków lub altance takie jak:

1) odpady wielkogabarytowe,

2) odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe,

3) odpady zielone,

4) zużyte opony,

5) elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również baterie i akumulatory,

6) przeterminowane leki i chemikalia,

7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Bielawskiej 15 w Dzierżoniowie. Punkt prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Odpady w liczbach robią ogromne wrażenie!

Dane za 2021 rok  tylko dla Dzierżoniowa:

Średnia ilość odpadów zmieszanych produkowana przez 1 osobę  wynosi: 367 kg/rok.

Średnia ilość odpadów segregowanych  produkowana przez 1 osobę wynosi: 72 kg/rok.

Ilość odpadów wielkogabarytowych zbieranych w ramach objazdowej zbiórki odpadów -143 ton/rok.

Łączna masa odpadów wielkogabarytowych odbierana w ramach systemu 955 ton/rok.

Prelegent odpowiadał też na pytania związane z dalszym postępowaniem z odpadami oraz przedstawił rozważane obecnie działania systemowe zachęcające społeczeństwo do segregacji i ograniczania ilości odpadów, m.in. system kaucji za butelki szklane i plastikowe; dla osób, które posiadają działki i ogródki zaleca się kompostowniki na odpady zielone itp.

Spotkanie nie wyczerpało tematu segregacji i recyklingu odpadów, na pewno do niego wrócimy. W przyszłym roku ma być przetarg na usługi odbioru odpadów komunalnych i poznamy nowe opłaty, i być może nowe rozwiązania.

Dbajmy zatem o naszą Ziemię zaczynając od naszych gospodarstw domowych!

ZM

 

 Zobacz również:

Porozmawiajmy o śmieciach spotkanie w dniu 21.10.2021,

O powietrzu w Dzierżoniowie spotkanie w dniu 14.11.2019,

Ja i ekologia - odpady wizyta do ECO Ekologicznego Centrum Odzysku  Sp.z o.o (13.09.2019),

Ja i ekologia - Skąd ta woda wizyta SUW "Lubachów" w Zagórzu Śląskim (04.06.2019),

Ja i ekologia - ciepłownia w Dzierżoniowie wizyta w ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o (30.03.2019).

 

 

Powrót do Wydarzenia 2022