Blue Flower

Lenin i Rosja bolszewicka

 

 "Cała władza w ręce Rad", "Wojna Pałacom, pokój chatom". Po wygłoszeniu tez kwietniowych pojawiły się hasła które zmierzały do wywłaszczenia obszarników. Referat został wygłoszony 4 kwietnia 1917 roku przez Włodzimierza Lenina. Jakim człowiekiem był Lenin i z jakiej pochodził rodziny?. Warto przybliżyć jego postać aby zrozumieć motywy i sposób działania. Zrobił to po mistrzowsku Pan Romuald Wojciechowski podczas wykładu którego mogliśmy wysłuchać w sali DOKU.

  Lenin urodził się w Symbirsku w płudniowo-zachodniej części Rosji nad Wołgą 22 kwietnia 1870 roku, w rodzinie urzędnika szkolnego pochodzenia kałmucko-rosyjskiego  Ilji Uljanowa i Marii z domu Blank pochodzenia żydowsko-niemiecko-szweckiego. Miał pięcioro rodzeństwa, trzy siostry i dwóch braci. Ojciec pracował w instytucie, był kuratorem guberialnym szóstej rangi. Podlegało mu 480 szkół. Stanowisko to uprawniało go do noszenia tytułu szlachcica dziedzicznego. Tytuł ten dziedziczyły również dzieci. Cała szóstka była dobrze wykształcona. Ojciec Lenina zmarł w wieku 48 lat na udar. Brat Aleksander był o cztery lata starszy od Włodzimierza wraz z ojcem byli dla niego dużym autorytetem. Niestety utracił ich dość wcześnie.

  Brat Aleksander był zoologiem i chemikiem. Po napisaniu pracy doktorskiej w trakcie odbywania pracy naukowej wziął udział w agitacji przeciwko monarchii absolutnej cara Aleksandra III. Uczestniczył w nielegalnych spotkaniach i demonstracjach. Aleksander wraz z innymi spiskowcami został aresztowany za przygotowywanie zamachu na życie cara. Po procesie i wygłoszeniu przemowy politycznej oraz wzięciu całej winy na siebie został skazany na śmierć przez powieszenie. Miał 21 lat. Lenin po stracie ojca i brata stał się apodyktyczny.

  Studia prawnicze na uniwersytecie Kazańskim nie dawały mu satysfakcji. Wkrótce z powodu udziału w rewolucyjnym ruchu studenckim został z niego wydalony i dopiero w 1891 roku dokończył studia eksternistycznie w Petersburgu. Po wydaleniu ze studiów Lenin z całą rodziną przeniósł się do wsi Kukuszkino. Miał  tam zająć się gospodarowaniem na ziemi. Niestety matka zawiodła się na jego zaangażowaniu i umiejętnościach gospodarowania. Chłopi widząc brak nadzoru nad gospodarstwem  doprowadzili gospodarstwo do upadku. Lenin stał się rentierem przez kilka lat przebywał na emigracji był finansowany przez matkę wciąż zachwyconą jego zdolnościami. Przez jakiś czas pracował jako adwokat prowadził tylko trzy sprawy kryminalne,  ale niestety sromotnie przegrał. Prawo nie było celem jego życia bowiem od początku studiów myślał o działalności politycznej.  Z Partią Socjaldemokratyczną bardzo radykalną i hałaśliwą związał się w roku 1898. Za działalność wywrotową został zesłany na trzy lata na Syberię. Zesłanie dla Lenina nie stało się wielką uciążliwością. Dotarł tam całkiem wygodnie powołując się na swój szlachecki stan. Dostał też całkiem wygodne lokum gdzie rozpieszczany i podziwiany przez najpierw narzeczoną  a potem żonę Nadieżdę Krupską oraz jej matkę pisał i czytał.

  Po odbyciu kary wyemigrował do Europy Zachodniej, przebywał w Niemczech Anglii, Francji i Szwajcarii. Po wybuchu rewolucji w lutym 1917 roku w Piotrogrodzie i abdykacji Cara utworzono rząd tymczasowy a Lenin zdecydował się na powrót do Rosji. Całą podróż przez Niemcy, Szwecję  i Finlandię  był eskortowany wraz z grupą rosyjskich emigrantów przez niemieckich żołnierzy. Dla Niemców było jasne że działalność Lenina w Rosji wywoła zamęt i wyeliminuje Rosję z wojny.

   Literatura którą stworzył zawarta jest w 55 tomach pięknie oprawionych. Jest to jednak bardzo mroczna spuścizna komunizmu. Główne swe tezy zawarł w książce "Co robić?". Doktryna Lenina o nowym państwie powstała na bazie filozofii marksistowskiej. Lenin uważał że rewolucja jest niezbędna i nieunikniona. Kapitalizm musi zostać zniszczony przez rewolucję, w której dyktaturę przejmie proletariat i robotnicy. Przeciwników politycznych trzeba likwidować a aparat bezpieczeństwa musi działać bez zarzutów i litości. Zgromadzenie wokół przywódcy wiernych wyznawców bolszewizmu polegało często na skupieniu  ludzi o niejasnej przeszłości. Bolszewizm kreował ideę "kierowniczej roli partii" czyli despotyczny system rządzenia legitymujący się zasadą, że partia wie lepiej jakie są potrzeby, interesy i pragnienia społeczeństwa. Takiej rewolucji może dokonać tylko grupa spiskowców i terrorystów. Wojciech Orliński na swoim blogu napisał Leninizm bez terroru to jak pizza bez sera.

           Irena Kowal

 

Powrót do Wydarzenia 2022