Blue Flower

Wyprzedzić Alzheimera. Jak opóźnić mroki niepamięci?

W dniu 21.09.2022r. w Centrum Seniora w Dzierżoniowie odbył się wykład profilaktyczny dla uczestników Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej pt. „Wyprzedzić Alzheimera. Jak opóźnić mroki niepamięci?” przeprowadzony przez psychologa / psychoterapeutę mgr Martę Rajniuk – Bolisęga.
Celem spotkania było:

1. Poszerzenie wiedzy na temat Choroby Alzheimera;

2. Omówienie profilaktyki chorób mózgu;

3. Zwiększenie dostępności do wiedzy w zakresie możliwości przeciwdziałania wystąpienia chorób otępiennych wśród osób w wieku senioralnym;

4. Wzmocnienie świadomości względem dostępu do świadczeń medycznych dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych;

5. Poprawienie funkcjonowania zdrowotnego w zakresie funkcji poznawczych oraz aktywności społecznej osób z chorobami otępiennymi.

                                                     
Marta Rajniuk – Bolisęga

 

Powrót do Wydarzenia 2022