Blue Flower

“Hitler i Stalin – żywoty równoległe”


Żywoty, które nazywamy równoległymi, w istocie mają wiele punktów wspólnych. Porównując działania różnych osób można zobaczyć, jak różnymi drogami dochodzą, nie zawsze, ale nierzadko, do jednego celu.
W czasie wykładu Romuald Wojciechowski porównywał życie Hitlera i Stalina, którzy żyli w tych samych czasach. Mówca na przemian opowiadał o Hitlerze a za chwilę o Stalinie.
Na początku zatem o podobieństwach.

Obaj outsiderzy, oderwani od tego co się działo. Obaj urodzili się na peryferiach swoich państw. Każdy był trzecim dzieckiem swoich rodziców. Mieli trudne dzieciństwo, apodyktycznych ojców i kochające matki, z którymi mieli dobre kontakty, aczkolwiek okłamywali je.

Hitler pragnął zostać artystą, dwukrotnie starał się o przejęcie do Akademii Sztuk (dziś ASP) i spotkał się z odmową. Poradzono mu aby zdawał na architekturę, ale tu była potrzebna matura, której nie miał.

Edukacja Stalina była religijna, ukończył niższe seminarium szkoły cerkiewnej, ale wyższego już nie.

I jeszcze jedno podobieństwo mieli zapędy literackie. Każdy z nich napisał książkę.

W dalszej części mówca skupił uwagę słuchaczy na tym jak wydarzenia historyczne wpłynęły na ich styl życia, przedstawił je w zarysie. I tu ich drogi do tworzenia własnego imperium były różne.

Niemiecki narodowy socjalizm pochłonął wiele ofiar, ale i Stalin odpowiada za miliony ofiar głodu na Ukrainie na początku lat 30, za czystkę w armii i wśród działaczy komunistycznych. Wszystko to działo się jeszcze przed wybuchem wojny, w warunkach pokoju. We wrześniu 1939 r. Stalin okazał się „najlepszym sojusznikiem Hitlera”. /Pakt Ribbentrop -Mołotow/.

Hitler i Stalin dokonali rewolucji, chcąc udoskonalić ludzkość, budując  swe imperia, poświęcili miliony istnień, by stworzyć systemy nikczemności. Wyzwolili wszelkie zło, by dopiąć swych celów, zmienili dzieje Europy. Choć się nie spotkali byli największymi tyranami XX wieku.

ZM

Powrót do Wydarzenia 2022