Blue Flower

Nienawiść? Otwórz serce na przebaczenie

  Za nami kolejne pełne zainteresowania spotkanie z psycholog panią Karolą Kotecką-Koba.  W środę 06.04.2022 r. pani psycholog przedstawiła nam dwa różne ale mocno ze sobą związane  zagadnienia – nienawiść i przebaczenie.

  Nienawiść to negatywne emocje, którym towarzyszy doświadczenie krzywdy doznanej od innych osób. W wyniku tych emocji pojawia się wycofanie, wrogość i przede wszystkim chęć odwetu.  Noszenie w sobie nienawiści z czasem zatruwa wiele obszarów życia i wyniszcza  nasz ogólny stan psychofizyczny. Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z nienawiścią jest  nazwanie i przepracowanie doznanej krzywdy. Kolejny krok, o wiele trudniejszy, to przebaczenie. Przebaczenie jest procesem złożonym i wymagającym czasu. Nie oznacza zapomnienia i ukojenia. Nie jest też oznaką słabości. Natomiast uwalnia od gniewu i bólu, uzdrawia oraz oczyszcza  przestrzeń życiową. Z drugiej strony brak przebaczenia rodzi jeszcze większe frustracje, powoduje emocjonalne zamknięcie i izolację. Wyzwala poczucie winy, wstydu, prowadzi nawet do depresji.

Może więc warto próbować i nauczyć się przebaczać  - nie dla innych lecz dla siebie.

Lucyna Bajsarowicz

 

 

Powrót do Wydarzenia 2022