Blue Flower

Oswoić samotność

  Na spotkaniu w dniu 10.03.2022 roku psycholog pani Karola Kotecka -Koba rozmawiała z nami o tym czym jest samotność i jak sobie z nią radzić. Bo samotność jest doświadczeniem, które dotyka każdego człowieka w pewnym momencie życia. Jest to stan emocjonalny związany  z poczuciem braku bliskich więzi z ludźmi . To również stan, na który ma wpływ nie ilość relacji międzyludzkich ale ich jakość. To obraz smutku, zniechęcenia a nawet depresji. 

  Postrzegana jest na różne sposoby i może mieć związek z takimi  czynnikami jak np.  żal, porzucenie, izolacja, lęk przed śmiercią, wycofanie społeczne czy  brak akceptacji. Źródła samotności tkwią przede wszystkim we wczesnym dzieciństwie, ale też w bolesnej przeszłości i wcześniejszych przykrych doświadczeniach. Samotność przeżywają zarówno ludzie starsi jak i coraz częściej ludzie młodzi. Bywa też, że  jest to kwestia świadomego wyboru.

 Długotrwała samotność doznawana wbrew własnej woli negatywnie wpływa na psychikę i jakość życia człowieka. Obniża samoocenę i samopoczucie, utrudnia nawiązywanie nowych kontaktów i powoduje jeszcze większą izolację i jeszcze większe napięcie. Dlatego wskazane jest, aby szukać sposobów radzenia sobie z samotnością i próbować ją oswajać.  Pozytywne efekty dają takie metody jak wyrażanie wdzięczności,  wyzwalanie kreatywności, kontakt z łonem natury i bycie swoim najlepszym przyjacielem.

Ale przede wszystkim należy zaakceptować swój stan i znaleźć jego dobre strony bowiem zgodnie z dewizą Laurence Sterne  „w samotności umysł nabiera siły i uczy się polegać na sobie”.

Lucyna Bajsarowicz

 

Powrót do Wydarzenia 2022