Blue Flower

W kręgu fascynacji Wojciecha Weissa

  Wojciech Weiss to jeden z głównych malarzy przełomu wieków i pierwszej połowy wieku XX  w Polsce (1875 - 1950). Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Paryżu, Rzymie i we Florencji. Malował zmysłowe akty, portrety, pejzaże, martwą naturę, także sceny rodzajowe. W jego dorobku znajduje się również grafika i rzeźba.

  Sztuka Weissa podlegała ciągłym przemianom. Widoczne są w niej echa wielu nurtów  malarstwa europejskiego. W początkowym okresie twórczości artysty jego obrazy przepełniają dekadentyzm, symbolizm  i ekspresjonizm. Ale w późniejszych latach  Weiss tworzył już kompozycje delikatne, nasycone światłem oraz promieniujące szczęściem i spokojem duszy.  Pojawiają się również  inspiracje japońskie. Natomiast po II wojnie światowej jego prace  nawiązywały raczej do  otaczającej go społeczno-politycznej rzeczywistości. I choć  według niektórych krytyków sztuki twórca nie wypracował  rozpoznawalnego własnego stylu, to bez wątpienia można go zestawiać z największymi naszymi artystami ówczesnej epoki.

 W ten osobisty świat widziany oczami wielkiego, docenionego już za życia polskiego malarza przeniosła nas w dniu 16.02.2022 roku pani Maria Tyws.
 
L.Bajsarowicz

 

Powrót do Wydarzenia 2022