Blue Flower

Porozmawiajmy o śmieciach

Na spotkaniu została omówiona problematyka dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi. Szeroko została przedstawiona rola i zadania gminy oraz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 wynikające z ustawy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów prawa miejscowego dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z systemem gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych, sposobami selektywnej zbiórki odpadów, opłatami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Dzierżoniowa. Krzysztof Nawrot przedstawił także główne wskaźniki efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi, takie jak ilości selektywnie zbieranych odpadów, poziomy recyklingu itp. Krzysztof Nawrot odpowiadał także na pytania nurtujące mieszkańców dotyczące codziennych problemów związanych z odbiorem odpadów z nieruchomości.

KN

 

Powrót do Wydarzenia 2021