Blue Flower

Słowianie - autochtoni  czy przybysze na ziemie polskie

Choć tworzenie się słowiańskiej Europy miało wielką wagę historyczną, rekonstrukcja jego przebiegu jest niezwykle trudna. Niektóre z przyczyn tego stanu rzeczy są oczywiste, inne nieco egzotyczne. Po pierwsze i najważniejsze, z tamtych czasów nie mamy żadnej relacji słowiańskiego autora. Nawet postronni autorzy nie poświęcali Słowianom zbyt wiele miejsca. Skazani więc jesteśmy na domysły i bardziej lub mniej udane rekonstrukcje historyczne. Czy Słowianie byli przybyszami na ziemie Środkowej Europy czy autochtonami żyjącymi tu od zawsze ?

Problem ten jak pokazują nasze dzieje to nie tylko spór historyczny ale głównie zaciekła polityczna walka, która od wieku XIX stara się uzasadniać prawo do posiadania ziem i państw.

RW

 

Powrót do Wydarzenia 2021