Blue Flower

Izrael dla pielgrzyma i dla turysty


    Izrael byłby jednym z wielu niewielkich i mało znanych krajów gdyby nie to, że stamtąd wywodzą się największe religie monoteistyczne. Znana nam już z wcześniejszych spotkań Maria Tyws tym razem opowiedziała nam o tym właśnie  kraju. Spotkanie miało charakter pokazu slajdów, z komentarzami i z założeniem prezentowania spraw z perspektywy naturalnego turysty. Moje własne uwagi umieszczam w nawiasach kwadratowych, dla odróżniania od słów które padły.
    Większość populacji mieszka na wybrzeżu [czyli podobnie jak w starożytności]. Zaczynamy jednak od drugiej strony, od pustyni Negew. Nie jest to pustynia w sensie morza piachu, widzimy tam krajobraz górzysty, tylko roślinności jest mało. Nawet i tam jednak zakłada się osiedla - kibuce. [Nie jest to jednak nowość, podobnie działo się w starożytności, co zresztą wiąże się z genezą Izraelitów].
Na północy Izraela, w miastach zbudowanych na wzgórzach, wykorzystuje się kamień jako materiał budowlany. Widzieliśmy zdjęcia takich domów, nawet dużych.
Teraz przenosimy się do najważniejszego miasta - Jerozolimy. Widzimy Kopułę na Skale, miejsce niedoszłej ofiary Abrahama i wniebowstąpienia Mahometa. Obecnie jest to tylko pomnik. Panoramę miasta najlepiej jest oglądać z Góry Oliwnej. Na jej zboczach znajdują się wielkie cmentarzyska (ok. 150 tys. grobów), co wiąże się z tradycją judaizmu dotyczącą Sądu Ostatecznego. Miasto jest podzielone pomiędzy Izrael a Autonomię Palestyńską oraz otoczone murem, który zresztą przebiega przez cały kraj i docelowo ma liczyć ponad 700 km. Już teraz jest on zapełniany muralami o treści pacyfistycznej.
Przez wschodnią, palestyńską cześć Jerozolimy, przebiega droga krzyżowa, choć na co dzień jest to obszar, na którym panuje ruch i gwar. Ważne zabytki miasta to Bazylika Grobu Pańskiego i Ściana Płaczu będąca pozostałością po II Świątyni Jerozolimskiej. Podobnych obiektów jest tam zresztą więcej.
W Betlejem znajduje się Bazylika Narodzenia Pańskiego a w niej m.in. dokładnie oznakowane miejsce narodzenia Jezusa. [Warto dodać, że o ile wydarzenia opisane w Starym Testamencie dają się pozytywnie lub negatywnie weryfikować w oparciu o niezależne źródła, to na temat życia Jezusa nie ma żadnych źródeł pozabiblijnych].
Inne przybliżone nam miejsca to leżące na północy portowe miasto Hajfa, ze słynną Górą Karmel [właściwie: pasmem górskim]; także leżąca nad morzem Akka, z twierdzą krzyżowców; Cezarea z akweduktem rzymskim; i wreszcie stolica - Tel Awiw, zbudowana w stylu nowoczesnym ale posiadająca też starą część - Jafę.
Władze izraelskie dążą do ustanowienia stolicy w Jerozolimie, co powoduje napięcia polityczne. Państwo można zakwalifikować jako wyznaniowe, choć wyznawcy różnych religii i ateiści cieszą się swobodą. Występują też pewne napięcia miedzy różnymi wersjami judaizmu. Na przykład najbardziej ortodoksyjni wedle zasad nie mogą pracować, ale w takim razie inni muszą ich utrzymywać.
Dość charakterystyczną cechą, widoczną na zdjęciach jest duża gęstość zabudowy. [Być może wiąże się to z atrakcyjnością miejsc, których w tym kraju nie jest zbyt wiele].
Jeśli zamierzona wycieczka do Izraela dojdzie do skutku, będziemy mogli zobaczyć to wszystko na własne oczy.

Janusz Mirek

 

 Powrót do Wydarzenia 2021

Zdjęcia z Izraela przygotowała Maria Tyws.