Blue Flower

Mowa ciała

„Musi istnieć jakiś język, który obywa się bez słów (…) Jeśli nauczę się rozszyfrowywać ten język bez słów, uda mi się rozszyfrować świat” - to sentencja Paulo Coelho będąca wprowadzeniem do wykładu pt. ”Mowa ciała”, który odbył się 10.06.2021 roku. Wykład poprowadziła psycholog pani Karola Kotecka Koba przybliżając zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną a w szczególności komunikacją niewerbalną.
Najogólniej komunikacja interpersonalna jest podstawą wszelkich relacji społecznych zachodzących między co najmniej dwojgiem ludzi. Jest to proces porozumiewania się, dzielenia się informacjami i emocjami z inną osobą czy z innymi osobami. Komunikacja interpersonalna może być werbalna i niewerbalna. Werbalna opiera się na języku mówionym oraz pisanym. Natomiast  niewerbalna to właśnie język ciała. To zespół komunikatów przekazywanych między ludźmi innych niż słowa.  Komunikaty te informują o podstawowych stanach emocjonalnych, o intencjach, o pozycji społecznej, o oczekiwaniach wobec rozmówcy, także  o pochodzeniu i wykształceniu. Mowa ciała emituje sygnały, które dostarczają mnóstwo informacji o rozmówcach . Wśród nich można wymienić np. modulację i natężenie głosu, spojrzenie, pozycję ciała, mimikę twarzy, sposób gestykulacji, dotyk czy  dystans przestrzenny między komunikującymi się osobami. Są też sygnały,które  już na wstępie przesądzają o relacjach komunikacyjnych np. wygląd zewnętrzny, makijaż czy fryzura. Sygnały niewerbalne mogą być wysyłane zarówno świadomie jak i nieświadomie i ten sam sygnał może w innym kontekście i w innej sytuacji oznaczać zupełnie coś odmiennego (np. uśmiech).
Komunikacja niewerbalna ma charakter ciągły i angażuje wszystkie zmysły. Jest spontaniczna i daje wgląd w „duszę” komunikujących się. I jeśli ktoś próbuje oszukać drugą stronę, zakładając jedną z wielu masek dla ukrycia prawdy, szybko zostanie rozszyfrowany.
 Nie róbmy więc tego. Nie zakładajmy masek.

L. Bajsarowicz

 

Powrót do Wydarzenia 2021