Blue Flower

 

Wyjazd do Muzeum Narodowego we Wrocławiu

W piątek 11 stycznia 2019 roku w Muzeum Sztuki Współczesnej – Pawilon Czterech Kopuł, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, mieliśmy okazję odbyć dwie lekcje muzealne. Jedna dotyczyła Grupy Krakowskiej, druga twórczości Henry Moora.

GRUPA KRAKOWSKA

Cechą charakterystyczną życia artystycznego w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym było łączenie się artystów w ugrupowania np.:

  • Komitet Paryski,
  • Artes,
  • Zwornik,
  • Jednoróg,
  • Szczep Rogate Sere.

Jednym z ugrupowań była Grupa Krakowska, skupiająca młodych studentów ASP w Krakowie. Połączył ich sposób malowania, niezgoda na skostniałe nauczanie, zwłaszcza rektora Pautscha i ta sama wrażliwość na niesprawiedliwe stosunki społeczne w kraju. Sami pochodzili w większości z ubogich rodzin, stąd w ich twórczości obecne są strajki, ciężka praca czy problemy kobiet. Do grupy tej, powstałej w 1932 r. należeli m.in. Maria Jarema, Berta Grünberg, Bolesław Stawiński, Jonasz Stern, Franciszek Jaźwiecki, Leopold Lewicki, Adam Marczyński, Henryk Wiciński, Sasza Blonder. Pierwsza wystawa Grupy Krakowskiej odbyła się w 1933 r. we Lwowie. Młodzi artyści za swoich mistrzów uznawali Leona Chwistka i Władysława Strzemińskiego.
Na wystawie, którą Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej mogło podziwiać 11 stycznia 2019 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, obecne były pejzaże, martwe natury oraz prace abstrakcyjne, wykonane różnymi technikami – olejem, akwarelą, rysunki i prace graficzne. Prezentowane też były rzeźby Marii Jaremy i Henryka Wicińskiego.     
Z różnych przyczyn grupa rozpadła się w 1937 r., a jej członkowie albo zmarli  w czasie wojny (Osostowicz, Wiciński ), albo wyjechali za granicę (Lewicki, Blonder, Grünberg) lub pozostali w kraju (Stawiński, Marczyński, Stern, Jaźwiecki) i podążyli innymi ścieżkami sztuki.