Blue Flower

Film jako mit – hollywoodzkie fabuły i ich drugie dno


10 stycznia  2019 roku mieliśmy okazję posłuchać wykładu Adrianny Michno pod nazwą „Film jako mit – hollywoodzkie fabuły i ich drugie dno”. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia pojęcia mit z różnych wybranych perspektyw naukowych, co prowadziło z kolei do jego zrekonstruowania w kontekście kulturoznawczym.
Następnie wiodąca teza wykładu została zaprezentowana na różnych płaszczyznach – między innymi na przykładzie systemu gwiazd czy też filmu jako nowej formy niosącej w sobie ładunek „starych sensów”. Zastanowiliśmy się także nad kwestią recepcji wydarzeń przeszłych przez pryzmat produkcji wpisujących się w nurt kina gatunkowego.
Dopiero wtedy mogliśmy skupić się na analizie filmowej, która oparta została na modelu „Wyprawy Bohatera” – stworzonym przez Josepha Campbella i zreinterpretowanym na grunt filmowy przez Christophera Voglera. Przybliżony został więc nie tylko typ konstruktu fabularnego, ale również podstawowe archetypy postaci pojawiające się w popularnych filmach. Teoretyczna część wykładu była także podparta przykładami konkretnych produkcji oraz bohaterów.
Na koniec wykładu i przy udziale słuchaczy podjęta została próba wspólnej analizy wybranego filmu.

AM

 

Powrót do Wydarzenia 2019