Blue Flower

Józef Piłsudski i Roman Dmowski – drogi do Niepodległości

W środę 8 listopada 2017 roku w Muzeum Miejskim miał miejsce kolejny wykład historyczny w ramach TOZD. Tym razem historyk Janusz Maniecki opisał koncepcje polityczne dwóch wielkich Polaków – Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego, zmierzające do odbudowy Polski w początkach XX wieku. Spór o to czy należy we współpracy z Niemcami atakować Rosję, czy z Rosją  przeciwstawić się państwom germańskim podzielił ówczesną polską klasę polityczną i wojskową. Wielka wojna z  lat 1914-18 w istotny sposób zmieniała te koncepcje, modyfikowała je do aktualnej sytuacji na frontach. Zarówno Piłsudski jak i Dmowski doskonale rozumieli, że konflikt państw zaborczych daje Polakom szanse na odzyskanie niepodległości. I wykorzystali ją jesienią 1918 roku, gdy wszyscy trzej zaborcy osłabli na tyle, że nie byli zdolni przeciwstawić się polskim ambicjom. Wielką zasługą obu polityków było współdziałanie, zmierzające do celu najważniejszego – wolnej Polski. Prelegent przedstawił również rodzinne i osobiste losy obu polityków, które w istotny sposób determinowały ich dorosłe życie. I mimo, że Piłsudski i Dmowski różnili się w swych koncepcjach do końca życia, to na pewno zasłużyli na miano najważniejszych postaci  przy budowaniu wolnej i suwerennej Polski w latach 1918- 1920.

 Janusz Maniecki

 

Powrót do Wydarzenia 2017