Blue Flower

Sztuka ulicy

W dniu 09.11.2017 roku odbyło się w DOK-u kolejne spotkanie zorganizowane przez TOZD.  Przedmiotem spotkania była prezentacja sztuki ulicy  w wykonaniu Pani Marii Tyws. Spotkanie było dofinansowanie przez powiat dzierżoniowski w ramach projektu „Świat sztuki”. Na wstępie prowadząca przedstawiła definicję  sztuki ulicznej, która oznacza działania artystyczne w przestrzeni publicznej. Sztuka ulicy tzw. Street  art przybiera takie  formy jak  graffiti, murale, instalacje, wlepki.  Sztuka ulicy  z założenia jest nieelitarna,  każdy bowiem  może zostawić swój ślad i każdy może być jej odbiorcą. Nie utożsamia się jednak z wandalizmem i dewastacją. Sztukę tę tworzą często artyści profesjonalni. Jak się okazuje ta forma sztuki znana była już w starożytności między innymi  w Herkulanum i Pompejach. Malarstwo to działa przez zaskoczenie i wprowadza ożywienie w szarej betonowej przestrzeni. Częstym elementem graffiti i murali jest świat zwierząt – ujęty w sposób realny bądź fantastyczny np. smoki, latające słonie. Lubianym tematem murali są  olbrzymie portrety kobiet, mężczyzn i dzieci. Wiele prac ma charakter humoresek np. mysz atakująca kota, w wielu pracach wykorzystywane są kody kulturowe nawiązujące między innymi do biblii. Nierzadko wykorzystywane jest złudzenie optyczne, w którym zatarta jest granica między iluzją a światem rzeczywistym. Przykładem takiego muralu  mogą być postaci patrzące na pejzaż  będące elementem malowidła a obok realny rower albo pozostawiona przy murze realna taczka i namalowane siedzące w niej małpki. Sztuka ulicy bywa też zaangażowana społecznie, przedstawia aktualne zagadnienia dotyczące obrony dzieci, imigrantów czy ludzi wykluczonych. Malowidła   przedstawiające takie tematy to dziwne postaci dzieci, wiecznie migrujące ptaki czy człowiek bez parasola.  Pojawiają się także prace symbolizujące wołanie o pomoc ludzi spoza marginesu społecznego - gdzie panuje nędza i głód. W ostatnim czasie modne stały się murale na ulicach i chodnikach np. dziewczyna prowadząca namalowanego lwa.  Ale  zdarza się też, że Street art. może pełnić funkcje wychowawcze i edukacyjne.  Najlepszym tego przykładem są tzw. murale podwórkowe  namalowane  na kilku wrocławskich budynkach, w których wykonanie zaangażowali się mieszkańcy  przez co zwiększyli oni swoje morale i poczuli się dowartościowani. Przy tej okazji  niektórzy z nich odkryli nawet w sobie ukryte talenty malarskie.
  Jednym z najbardziej znanych artystów sztuki ulicy jest  Banksy – anonimowy i pozostający w ukryciu brytyjski twórca  takich murali jak m.in. dziewczyna zamiatająca pod dywan czy  zwisający z muru nagi mężczyzna.

 Wykład  powyższy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem o czym świadczyły  głośne brawa i podziękowania słuchaczy dla Pani Marii Tyws.

K.Cz. ,L.B.

Powrót do Wydarzenia 2017