Blue Flower

"Diora – fenomen polskiej radiofonii"

to tytuł spotkania, które odbyło się 25 października 2017 roku w Muzeum Miasta Dzierżoniowa. W swojej wypowiedzi bogato ilustrowanej, slajdami z życia DIORY, Arnold Kordasiewicz  m. in. powiedział:
    "Zakłady Radiowe "Diora" przez wiele lat kształtowały obraz Dzierżoniowa w świadomości społecznej regionu, a także kraju. Jej produkty w postaci radioodbiorników, telewizorów, a potem wież stereofononicznych były szeroko znane i cenione przez użytkowników nie tylko w Polsce. W latach największego rozkwitu zakład zatrudniał, wraz z doskonałą kadrą inżynieryjno – techniczną,  blisko siedem tysięcy osób. Posiadał między innymi ośrodki wczasowe, klub sportowy, budowano osiedla pracownicze, uruchamiano kolejne linie autobusowe. Do Dzierżoniowa ściągali przedstawiciele zachodnich koncernów fonicznych, aby nawiązać kontakty handlowe. Od pierwszych lat funkcjonowania zakład prowadził także produkcję przeznaczoną dla wojska, lecz przede wszystkim był liderem na rynku radiotechniki, który wyznaczał najnowsze trendy w krajach Europy Środkowej."  

W końcowej części spotkania wielu Diorowców wspominało swój zakład pracy.

 

Powrót do Wydarzenia 2017