Blue Flower

  „Na perłowej uwięzi – historia księżnej Daisy”

– wykład pod takim tytułem wygłosiła 18.10.2017 r. dla Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej w Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie Jolanta Maniecka.
Życie dworów – królewskiego czy magnackiego – zawsze wzbudzało dużo emocji. Było niedostępne dla większości poddanych i dlatego było tajemnicze i niezwykle ciekawe.  Ludzie interesowali się również tymi, którzy w owych dworach mieszkali.
 Księżna pszczyńska Maria Teresa von Pless, znana jako Daisy, budziła emocje już za życia. Jedni ją kochali, wręcz uwielbiali, podziwiali nie tylko jej urodę, ale także talent polityczny. U innych wywoływała niechęć, a nawet nienawiść. Szokowała współczesnych nietypowym zachowaniem, posądzano ją o intrygi polityczne, a w czasie I wojny światowej - nawet o szpiegostwo.
Daisy miała niewiarygodnie postępowe poglądy jak na kraj i epokę, w której żyła oraz na warstwę społeczną, do której należała. Nie dorastała do ideału pruskiej kobiety, zajętej „kuchnią, dziećmi i kościołem”. Lubiła włączać się w dyskusje polityczne prowadzone przez mężczyzn. Otwierała okna i wietrzyła pomieszczenia – co dla wielu było niezrozumiałe. Burzyła ustalony porządek rzeczy i na zawsze pozostała „uporczywie angielska”.
  Przeminęła potęga rodu Hochbergów. Z biegiem lat imiona kolejnych jego przedstawicieli stają się tylko martwą literą na kamiennej płycie. A świat Daisy – jej podróże, pamiętniki i perły – wszystko to wkrótce po jej śmierci stało się żywą legendą. Pozostał obraz wyjątkowej, wrażliwej damy, którą los obdarzył barwnym życiem, nie szczędząc jednocześnie zwykłych dramatów. Może to właśnie ten osobliwy splot dobra i zła, jakiego doświadczyła, sprawił, że jej historia trwa dotąd w  ludzkiej pamięci?

JM

 

Powrót do Wydarzenia 2017