Blue Flower

Spacerkiem po ... Pieszyce Dolne - Bartoszów - Piskorzów (30.09.2017 r.)

Piękna słoneczna pogoda podczas sobotniego spaceru pozwoliła nam bliżej poznać historię, topografię i wygląd kolejnych miejscowości na terenie naszego powiatu.

Pieszyce Dolne - to miejsce rzadko odwiedzane przez pieszych ale nie przez rowerzystów, bowiem  przebiega przez nie, szlak rowerowy R-9 z Wrocławia do Ołomuńca. Napotkane zabudowania gospodarcze, stodoły i wolno stojące budynki mieszkalne niespodziewanie przemówiły nam do wyobraźni. Jak np. masywna sylwetka 4-wotowego obiektu gospodarczego, świadczy o majętności  pierwszych gospodarzy (przedwojennych), o wysokiej mechanizacji rolnictwa i ogólnej  doskonałej kondycji ekonomicznej regionu Dolnego Śląska, które   szokowały  swym poziomem nowych osadników po wojnie.

 Bratoszów  - miejscowości nadano statut wsi 1 stycznia 2016 r., wcześniej była częścią miasta Pieszyce. Tu zatrzymaliśmy się przy urokliwym stawie z pięknym drzewostanem a szczególnie okazałym dębem. Po krótkim odpoczynku i małym posiłku,  zapoznaliśmy się z historią wsi. Powstała ona około 1752 r. nigdy nie miała kościoła, znana była pod nazwą: wieś Stolberga, po wojnie ostatecznie przyjęto obecną nazwę. Opłotkami poszliśmy  na obszar drugiego akwenu stawowego. Nie wszyscy o jego istnieniu wiedzą, a warto tam zawitać. Tu niespodzianka - spotkaliśmy się z rzadkim przypadkiem drugiego wylęgu łabędzi, co jest  skutkiem nietypowych zmian pogodowych. Las otaczający staw, pocięty jest  licznymi kanałami odprowadzającymi wody potoków z gór do rzeki Piława. Chociaż w tym miejscu należy dokonać sprostowania: tak było, teraz kanały są przeważnie niedrożne, zaniedbane. Oba akweny wodne często odwiedzane są przez wędkarzy.

Piskorzów – od 1 stycznia 2016 roku znów samodzielna wieś z przysiółkiem Dorotka. Wieś warta zobaczenia, wiele pięknych domostw, zadbanych posesji. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiają się w 1300 r. Miejscowość ma długi rodowód. Znajdowały się tu: parafia ewangelicka, kościół filialny, szkoła ewangelicka, 6 młynów wodnych, gorzelnia, browar, warsztaty tkackie, cegielnia, w 1842 dwa folwarki, sołtysostwo. Począwszy od połowy XIV wieku następował okres częstych zmian własnościowych. Dziś wspomniany ów  mały kościół z XVI w. jest katolickim kościołem parafialnym  pw św. Jana Nepomucena. Przy wejściu natknąć się można na krzyż pokutny z początku średniowiecza. Wieś ma zabudowę tzw. uliczną, wzdłuż rzeki Kłomnicy (lewy dopływ Piławy) . Warto odnotować, że do przysiółka Dorotka została oddana do użytku droga asfaltowa. W Piskorzowie działa firma Boxmet, jest też  wypożyczalnia maszyn rolniczych.
 My przeszliśmy ok 12,5 km  i cieszymy się, że kolejny jesienny spacer już 7 października po Arboretum w Wojsławicach.

Krystyna Nowak

 

Powrót do Wydarzenia 2017