Blue Flower

Niedocenieni polscy władcy: Kazimierz Odnowiciel, Władysław Łokietek, Jan Olbracht, Stefan Batory

W dniu 27.09.2017. roku w gościnnych progach dzierżoniowskiego muzeum prelegent – Janusz Maniecki przedstawił wykład historyczny - „Niedocenieni władcy Polski”. Ukazane zostały losy czterech władców – Kazimierza Odnowiciela, Władysława Łokietka, Jana Olbrachta i Stefana Batorego. Mimo sporej odległości czasowej między panowaniem każdego z nich historyk, omawiając równolegle poszczególne etapy ich rządów, starał się wskazywać wspólne cele a także różnice. Pokazanie od jakiego punktu startowali, w jaki sposób za pomocą sojuszy i porozumień rośli w siłę i jak umiejętnie potrafili ją wykorzystać. Poza tym wskazano nadto, że fakty historyczne nie zawsze odpowiadają często powtarzanym stereotypom jak ten np., że „za króla Olbrachta wyginęła szlachta”. Każdy z przedstawionych czterech panujących pozostawił swoim następcom solidny fundament państwowy, który z większą lub mniejszą skutecznością wzmacniali lub niweczyli.  Wykład był dobrą lekcją narodowej historii, przypominającą nieczęsto przywoływanych z pamięci władców Polski.

 Janusz Maniecki

 

Powrót do Wydarzenia 2017