Blue Flower

Jan Lechoń - wybitny poeta i tragiczny emigrant

 7 września br. polonistka Barbara  Rymarska w swoim wykładzie pt.„Jan Lechoń – wybitny poeta i tragiczny emigrant”  przybliżyła nam postać jednego z najzdolniejszych poetów polskich XX wieku i przypomniała jego znane wiersze.
  Jan Lechoń (właściwie Leszek Serafinowicz) już za życia stał się legendą. Ta legenda przylgnęła do niego od momentu debiutu (miał wtedy 13 lat!), a wzmocniła ją samobójcza śmierć w hotelu w Nowym Jorku. I ta legenda wciąż nie traci na żywotności. Dzisiaj za sprawą jego dorobku gloryfikują go patrioci i antykomuniści, nazywając „księciem niezłomnym”, zaś za sprawą seksualności poety jego skomplikowaną naturę odkrywa środowisko homoseksualne. Dla Polonii amerykańskiej w czasach PRL-u  autor „Karmazynowego poematu” był jednym z duchowych przywódców, a dla wielu z nas, słuchaczy wykładu, był poetą młodości.

     Ty masz różne miłości, ja tylko otchłanie,
     W które coraz mnie głębiej twa nieczułość strąca.
     A jednak tyś jest światłość, tym mrokom świecąca.
     Gdy cię kochać przestanę – co się ze mną stanie?

  Prelegentka interesująco przedstawiła 3 etapy życia twórcy:

  • warszawski – z czasów Skamandra, okres twórczy i beztroski,
  • paryski – szczęśliwy i ustabilizowany dzięki pracy w ambasadzie polskiej,
  • i amerykański, który - mimo aktywności w życiu kulturalnym Polonii i pracy w Radiu Wolna Europa – charakteryzuje poczucie obcości poety, samotność, nostalgia, niemoc twórcza, powikłane życie osobiste, depresja doprowadzająca ostatecznie do samobójstwa.

   Podczas pogrzebu na nowojorskim cmentarzu trumnę „wieszcza Drugiej Emigracji” niósł m.in. generał W. Anders, a K. Wierzyński w poruszającej mowie żałobnej stwierdził, że wraz z poetą odchodzi także część Polski.
   35 lat później w 1991r. urna z prochami poety została złożona w rodzinnym grobowcu w Laskach pod Warszawą.

BR

 

Powrót do Wydarzenia 2017